LICENȚIERE – SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

I. Sistemul național de licențiere a cluburilor

Administrația de licențiere

Comisiile de licențiere

Certificare SGS

II. Auditori financiari

Caiet de sarcini în vederea acreditării

Informații privind examenul de acreditare

Formular actualizare date

Declarația de independență

Lista firmelor si auditorilor acreditati de FRF pentru 2023-2024

III. Regulamente, circulare şi norme privind licenţierea cluburilor 2024-2025

Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2023 – aplicabil pentru sezonul 2024-2025

Regulamentul național de licențiere a cluburilor pentru participarea la UEFA Women’s Champions League, ediția 2023 – aplicabil pentru sezonul 2024-2025

Regulamentul privind procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din cadrul FRF – aplicabil pentru sezonul 2024-2025

Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară și de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate de Liga 1 – aplicabil pentru sezonul 2024-2025

Obiectivele şi politica managerială de licenţiere și monitorizare a cluburilor pentru sezonul competițional 2023-2024

Declaraţia privind politica de licențiere și monitorizare a cluburilor pentru sezonul competițional 2023-2024

IV. Seminarii

Prezentare cerințe generale de licențiere

Prezentare criteriul sportiv

Prezentare criteriul de insfrastructură

Prezentare criteriul de personal și administrație

Prezentare criteriul juridic

Prezentare criteriul financiar

Ghid de utilizare FC – Licență

Seminar monitorizare financiară 2023 – 2024

V. Formulare pentru documentația de licențiere UEFA WCL (fotbal feminin)

Cerere acordare licență UEFA WCL, 2023-2034

Acord GDPR

Contract de confidențialitate

Lista criteriilor și documentelor de licențiere UEFA WCL pentru sezonul 2023-2024

Chestionar apreciere

Nota de interpretare

V.1. Criteriul sportiv

Declarație art. 19.02 lit i

Declarație art. 19.03

Listă echipe junioare

Listă jucătoare junioare

Listă control medical prima echipă

Listă control medical junioare

Declarație art. 22

V.2. Criteriul responsabilitate socială fotbalistică

Model formular pentru planul de acțiune și de monitorizare

Declarație privind îndeplinirea articolului 29

Strategia de sustenabilitate

V.3. Criteriul de infrastructură

Certificatul de securitate

Schiță de verificare a instalației de nocturnă

V.4. Criteriul juridic

Proces-verbal CA / CD

Declarația atricolului 49

Convenția Arbitrală

Listă semnături autorizare (50.01)

Document articolul 50.02

Diagrama art. 52, 53 și 55

Declarația articolului 54

Declarația care trebuie trimsă în original la FRF

V.5. Criteriul financiar

Declarația de exactitate și exhaustivitate, conform art. 54

Confirmare sold la 31.12.2022_RO/EN

Fișa litigiului la 31.03.2023

Formulare informații financiare – excel

Declarația art. 55

VI. Formulare documentație de licențiere UEFA și Liga 1

Cerere acordare licență UEFA, 2023-2024

Cerere acordare licență Liga I, 2023-2024

Contract de confidențialitate

Lista criteriilor și documentelor de licențiere pentru sezonul 2023-2024

Chestionar apreciere

VI.1. Criteriul sportiv

Declarație art. 19.03 lit. h

Declarație art. 19.04

Listă echipe juniori

Listă jucători juniori

Listă echipe junioare

Listă jucătoare junioare

Listă control medical prima echipă

Listă control medical echipă senioare

Listă control medical juniori și junioare

Declarație art. 23

VI.2. Criteriul responsabilitate socială fotbalistică

Model formular pentru planul de acțiune și de monitorizare

Declarație privind îndeplinirea articolului 30

Strategia de sustenabilitate

VI.3. Criteriul de infrastructură

Certificatul de securitate

Schiță de verificare a instalației de nocturnă

VI.4. Criteriul juridic

Declarație privind aprobarea documentației pentru obținerea licenței – sezonul competițional 2023-2024

Proces-verbal CA / CD

Declarația articolului 59

Convenția Arbitrală

Lista semnături autorizare (60.01)

Document articolul 60.02

Diagrama art. 62, 63 și 65

Declarația articolului 64

Declarația care trebuie trimisă în original la FRF

VI.5. Criteriul financiar

Informații financiare pentru Centrul de Copii și Juniori, conform art. 19ter

Model raport constatari indeplinire art 19 ter – informatii financiare CCJ

Declarația de exactitate și exhaustivitate, conform art. 64

Declarația aprobării situațiilor financiare anuale, conform art. 65 și 66

Situații financiare anuale, conform art. 66

Situații financiare anuale de publicat, conform art. 67

Situații financiare prognozate, conform art. 73

Formulare informații financiare – excel

Declarația sumei totale plătită agenților/intermediarilor, conform art. 67

Confirmare sold la 31.12.2022_RO/EN

Fișa litigiului la 31.03.2023

VI.5.1 Criteriul Financiar – Model Raport constatări îndeplinire articole criteriu financiar – pentru Licența de UEFA

UEFA – Model Raport constatări îndeplinire art. 69 – datorii cluburi

UEFA – Model Raport constatări îndeplinire art. 70 – datorii angajați

UEFA – Model Raport constatări îndeplinire art. 71 – datorii fisc

UEFA – Model Raport constatări îndeplinire art. 72 – UEFA/FRF/LPF/AJF/AMFB

VI.5.2 Criteriul Financiar – Model Raport constatări îndeplinire articole criteriu financiar – pentru Licența de LIGA I

LIGA I – Model Raport constatări îndeplinire art. 69 – datorii cluburi

LIGA I – Model Raport constatări îndeplinire art. 70 – datorii angajați

LIGA I – Model Raport constatări îndeplinire art. 71 – datorii fisc

LIGA I – Model Raport constatări îndeplinire art. 72 – UEFA/FRF/LPF/AJF/AMFB

VI.6 Formulare monitorizare financiară 2023 – 2024

Formulare monitorizare financiară

VII. Regulamente aplicabile sezon 2023/2024

Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2022 – aplicabil pentru sezonul 2023-2024

Regulamentul național de licențiere a cluburilor pentru participarea la UEFA Women’s Champions League, ediția 2022 – aplicabil pentru sezonul 2023-2024

Regulamentul privind procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din cadrul FRF – aplicabil pentru sezonul 2023-2024

Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară și de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate de Liga 1 – aplicabil pentru sezonul 2023-2024

VIII. Regulamente, ghiduri, buletine UEFA

Regulamentul UEFA de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2023

Regulamentul UEFA de licențiere a cluburilor pentru participarea UEFA WCL, ediția 2022

Standardul UEFA de calitate pentru licențierea cluburilor, editia 2022 

Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului, ediția 2018

Ghidul UEFA pentru calitatea stadioanelor