PROIECTE

PROIECTE ÎN DERULARE

Titlul proiectului

Consolidarea capacitatii autoritatilor administratiei pubice centrale de a optimiza procese de gestionare a organizarii si desfasurarii in Romania a evenimentelor sportive majore

Denumire beneficiar și parteneri

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/MAI/DSU
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE – partener
FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL – partener

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii MAI prin dezvoltarea de instrumente de coordonare, eficientizare si crestere a calitatii serviciului de ordine si siguranta publica, precum si a gestionarii interventiilor în situatiile de urgenta si prim-ajutor calificat în organizarea si desfasurarea evenimentelor sportive majore în România.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Eficientizarea activitatii in cadrul MAI si aplicarea sistemului bazat pe dovezi prin:

  • Elaborarea unui document strategic privind gestionarea evenimentelor sportive majore desfasurate în România;
  • Elaborarea unui Plan de actiuni pentru organizarea si desfasurarea în România a evenimentului sportiv UEFA EURO 2020;
  • Elaborarea unui plan de masuri privind pregatirea continua a actorilor cheie implicati în gestionarea evenimentelor sportive majore organizate în România;

OS.2. Simplificarea si sistematizarea fondului activ al legislatiei din domeniul ordinii si sigurantei publice si a interventiilor in situatii de urgenta si prim ajutor prin elaborarea unei propuneri de revizuire a Cadrului legislativ si a unui ghid de proceduri pentru furnizarea serviciilor.

OS.3. Imbunatatirea nivelului de cunostinte si abilitati ale personalului din cadrul MAI si a structurilor aflate in subordonare/coordonare, asimilarea de bune practice din contextul international al organizarii de evenimente sportive majore.

Rezultate

RP1: Document strategic privind gestionarea evenimentelor sportive majore desfasurate în România, în scopul eficientizarii managementului integrat al ordinii si sigurantei publice, a interventiilor în situatii de urgenta si prim ajutor calificat la aceste evenimente, elaborat si supus aprobarii. Totodata, prin acest rezultat se urmareste cresterea calitatii interventiilor de ordine si siguranta publica, precum si a celor în situatii de urgenta si prim ajutor calificat.

RP2: Plan de actiuni pentru organizarea si desfasurarea în România a evenimentului sportiv UEFA EURO 2020 elaborat si aprobat. Accentul va fi pe stabilirea rolurilor si responsabilitatilor ce revin actorilor implicati în asigurarea ordinii si sigurantei publice, a interventiilor în situatii de urgenta si prim-ajutor calificat, în corespondenta cu documentul strategic realizat la RP1.

RP3: Plan de masuri privind pregatirea continua a actorilor cheie implicati în gestionarea evenimentelor sportive majore organizate în România, elaborat si aprobat.

RP4: Propunere de revizuire a Cadrului legislativ cu privire la organizarea si asigurarea ordinii si sigurantei publice, a interventiilor în situatii de urgenta si prim ajutor calificat în cazul evenimentelor sportive majore organizate în Romania, elaborata.

RP5: Ghid de proceduri pentru furnizarea serviciilor de ordine si siguranta publica si pentru interventiile în situatii de urgenta si prim ajutor calificat, în organizarea si desfasurarea evenimentelor majore în România, elaborat.

RP6: Cunostinte si abilitati ale personalului din cadrul MAI îmbunatatite pentru sustinerea actiunilor din cadrul proiectului.

Data de începere
16 iulie 2019

Perioada de implementare
17 luni

Valoarea totală și defalcată pe surse de finanțare
23.739.319 lei
MAI: 12.243.900 lei din care 1.960.999,75 lei cofinantare eligibila
SNSPA: 6.916.369 lei din care 138.327,38 lei cofinantare eligibila
FRF: 4.579.050 lei din care 91.581 lei cofinantare eligibila

Competența face diferența!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.