POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL  (F.R.F. ) cu sediul în București str. Vasile Șerbănică, nr.12, sect.2 , telefon 0314337037, website www.frf.ro, e-mail: frf@frf.ro, având calitatea de Operator de date cu caracter personal, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Colectăm mai multe tipuri de date personale, în general pentru a vă oferi acces și a pentru îmbunătăți funcționarea platformelor enumerate.

Date identificare și contact : la accesarea platformelor noastre , este posibil să vi se solicite furnizarea anumitor informații în legătură cu identificarea personală .

Datele personale din această categorie pot include, dar fără a se limita la:

 • Nume, prenume
 • Telefon
 • Adresa de email
 • Data nașterii
 • Zona geografică

Date de utilizare: colectăm informații despre modul în care site-urile noastre sunt accesate și utilizate. Aceste date de utilizare pot include informații precum adresa IP a computerului dvs. , tipul de browser folosit, versiunea, paginile pe care le vizitați, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pentru vizualizarea fiecărei pagini, identificatori unici de dispozitiv și alte date de diagnosticare.

Datele de urmărire și cookie-uri: Utilizăm cookie-uri și/sau tehnologii de urmărire similare pentru a urmări activitatea utilizatorilor pe site-urile noastre și pentru a reține anumite informații ce urmează a fi folosite în scopuri statistice . Fișierele cookie sunt fișiere ce conțin cantități mici de informații care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise către browser-ul dvs. de pe site-urile noastre și stocate pe dispozitiv. Tehnicile de urmărire utilizate sunt de asemenea, balize, etichete și scripturi pentru colectarea și urmărirea informațiilor și pentru îmbunătățirea și analizarea serviciilor noastre. Puteți seta browser-ul dvs. pentru a refuza toate cookie-urile sau să vă notifice când este trimis un astfel de program. Cu toate acestea, în cazul în care nu acceptați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza anumite porțiuni ale serviciului nostru.

SCOPURILE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR DE DATE

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004 cu completările ulterioare) şi legislația europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) aflate în vigoare, F.R.F. are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

F.R.F. prelucrează date personale colectate de la vizitatorii/utilizatorii platformelor sale  într-unul sau mai multe dintre scopurile enumerate mai jos :

 • înregistrarea aplicaților în programele derulate de către F.R.F. ;
 • realizarea oricăror demersuri necesare în legătură cu derularea programelor și/sau serviciilor;
 • asigurarea unui răspuns la o solicitare postată în secțiunea contact de pe platforme ;
 • pentru a asigura utilizatorilor acces la platformele de comerț on-line, la informații speciale și/sau date cu caracter general ;
 • pentru asigurarea securității și întreținerea platformelor ;
 • pentru informarea utilizatorilor în legătură cu orice modificări aduse Politici de confidențialitate ;
 • asigurarea suportului tehnic pentru utilizatorii/vizitatori atunci când acest lucru este necesar ;
 • analiza anumitor informații necesare îmbunătățirii interacțiunii utilizatorilor cu platformele noastre ;
 • monitorizarea utilizării platformei și preîntâmpinarea unor acțiuni ilegale ;
 • detectarea și/sau prevenirea oricăror probleme de ordin tehnic ;
 • dacă utilizatorul alege , transmiterea buletine de tip newsletter, transmiterea de informații cu caracter publicitar și/sau alte informații care ar putea fi de interes pentru utilizatori;
 • înregistrarea unui cont pe platformele F.R.F. ,la solicitarea expresă a utilizatorului, în temeiul Art.6(1)lit.a) din GDPR.

În cazul în care prelucrarea de date personale are loc cu acordul Persoanei Vizate, Acordul poate fi oricând revocat ,urmând linkul de dezabonare.

PĂSTRAREA DATELOR

F.R.F. va prelucra datele cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor evidențiate în cadrul acestei Politici de confidențialitate.

Anumite datele personale vor fi păstrate conform obligațiilor legale ce revin F.R.F..

Datele de utilizare, sunt în general păstrate pentru o perioadă mai scurtă de timp, cu excepția cazului în care acestea sunt folosite pentru a consolida securitatea sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea platformelor noastre..

TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SEE

Datele dvs. personale, pot fi transferate pe sisteme informatice aflate în afara SEE , zone unde legile privind protecția datelor pot fi diferite de cele din UE . Acordul dvs. cu privire la această Politică de Confidențialitate, reprezintă confirmarea și acceptarea unor astfel de situații.

F.R.F va lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a se asigura ca în astfel de situații, prelucrarea datelor personale se va efectua în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate .

F.R.F. nu va autoriza transferul datelor personale către o organizație sau într-o țară din afara SEE , decât dacă există implementate controale adecvate privind securitatea datelor personale cel puțin la nivelul celor implementate de către F.R.F. .

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE TERȚI

În anumite circumstanțe, F.R.F poate fi obligată să transmită anumite date personale către terți, dacă acest lucru este cerut prin lege, sau ca răspuns la solicitările oficiale primite din partea autorităților publice (de exemplu, o instanță sau o agenție guvernamentală).

F.R.F poate externaliza anumite servicii de prelucrare date, către terți Împuterniciți ,în scopul asigurării realizării intereselor sale legitime:

 • servicii de curierat ;
 • servicii financiare și plăți ;
 • administratori web;
 • companii de mentenanță din domeniul digital;
 • auditori externi;
 • anumite activități cerute de lege;
 • operatori media;
 • servicii de analiză și prognoză

SECURITATEA DATELOR

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal este importantă pentru noi, însă nu uitați că nici o metodă de transmitere prin Internet sau de stocare digitală nu este 100% sigură. În timp ce ne străduim să folosim mijloace moderne și actualizate din punct de vedere a asigurării securității , pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta 100% securitatea acestora.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

F.R.F ia toate măsurile rezonabile pentru a permite utilizatorului să corecteze, să porteze sau să modifice orice date personale ,prelucrate de către operator în raport cu persona sa . Persoana vizată poate lua decizia retragerii acordului privind prelucrarea precum și ștergerea datelor personale din baza de date a F.R.F.  ,oricând și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv.

Ori de câte ori este necesar, vă puteți actualiza datele personale direct în secțiunea de setări a contului înregistrat.

Dacă întâmpinați probleme în legătură cu punerea în practică a vreunei decizii legate de drepturile Persoanei Vizate privind datele personale, vă rugăm să ne contactați pentru a vă asigura suportul necesar.

Dacă doriți să primiți o nota informativă în legătură cu datele personale prelucrate de către F.R.F. vă rugăm să ne contactați în scris.

Vă rugăm să rețineți că orice solicitare emisă de Persoana Vizată trebuie să fie însoțită de confirmarea identității acesteia .

DATELE PERSONALE ALE UNUI MINOR

Platformele noastre se poat adresa și persoanelor sub 16 ani (“Copii”).

Acordul privind prelucrarea datelor personale ale minorului trebuie asigurat de către părinte sau reprezentantul legal al acestuia .

Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Dacă sunteți părintele sau reprezentantul legal al unui minor și ați luat la cunoștință că copilul/copiii dvs. ne-au furnizat date personale fără acordul dvs., vă rugăm să ne contactați pentru ștergerea grabnică a acestora din baza de date a F.R.F..

În cazul în care F.R.F. va sesiza că au fost colectate date personale de la un minor fără existența acordului părintelui sau reprezentantului legal, va lua măsura eliminării imediate a acele informații din baza de date.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a actualiza Politica de confidențialitate din când în când. Vom pune la dispoziția utilizatorilor orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină web .

Vă recomandăm să revizuiți la fiecare accesare a platformei, Politica de confidențialitate în legătură cu orice modificări.

Modificările privitoare la Politică de confidențialitate vor intra în vigoare odată cu afișarea lor pe această pagină web.

CONTACTEAZA-NE

Dacă aveți întrebări sau reclamații privind nerespectarea drepturilor dvs. sau ale minorului ce îl reprezentați, în legătură cu protecția datelor,  vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor prin e-mail la adresa: adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la adresa sediului F.R.F. menționată în acest document.