CERTIFICARE LIGA 2

Regulamentul privind condițiile de participare la Campionatul național Liga 2

Lista documentelor privind certificarea clubului pentru sezonul 2018-2019

Cerere de acordare a certificatului de evaluare pentru Liga 2

Contract de confidențialitate

Certificat de securitate

Convenție arbitrală

Declarație privind aprobarea documentaţiei de certificare pentru sezonul competițional 2018 – 2019

Declarație art. 14, alin. 4 din Regulamentul privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga 2

Declaraţie privind îndeplinirea articolului 39 din Regulamentul privind condițiile de participare la Campionatul Național Liga 2

Model diagramă

Lista cu semnături autorizate

Lista echipelor de juniori

Lista jucătorilor juniori din cadrul clubului

Lista personalului de ordine și siguranță

Lista jucătorilor echipei de seniori care au efectuat controlul medical

Proces verbal al şedinţei Consiliului de administraţie/Consiliului director pentru aprobarea documentaţiei de evaluare în vederea participării la Campionatul Național Liga 2 – sezonul competiţional 2018 – 2019

Raport de constatare a implementării Programului de dezvoltare a activității de pregătire a juniorilor 

Declarație de exactitate și exhaustivitate

Formulare an financiar

Model confirmare sold (RO/EN)

Situații financiare conform cerințe Regulament Național de Certificare a Cluburilor