CERTIFICARE LIGA 3

Regulamentul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga a 3-a

Cerere de acordare a certificatului de evaluare

Contract de confidențialitate

Convenție arbitrală

Declarație art. 14, alin. 5 din Regulamentul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga 3

Declarație privind îndeplinirea art. 17 din Regulamentul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare la Campionatul Național Liga 3

Declarație de exactitate și exhaustivitate

Declarație încheiere contracte

Declaraţie privind îndeplinirea articolului 35 din Regulamentul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare la Campionatul National Liga a 3-a

Lista cu semnături autorizate

Lista echipelor de juniori

Opis documente certificare Liga 3

Proces verbal al şedinţei Consiliului de administraţie/Consiliului director pentru aprobarea documentaţiei de evaluare și certificare a îndeplinirii condițiilor minime în vederea participării la Campionatul Național Liga 3, 2020 – 2021