– Constată în temeiul art. 18 alin. 2 din ROAF retragerea cluburilor ACS Şurianu Sebeş şi CS Viitorul Ulmeni din competiția Liga 3, ediția 2017 – 2018, și pe cale de consecință dispune dezafilierea provizorie a acestor cluburi.

– Constată îndeplinirea de către clubul FC GHIMBAV a tuturor condițiilor de afiliere în sensul că a fost obținut Certificatul de Identitate Sportivă și, pe cale de consecință, dispune afilierea provizorie a acestui club.

– Aprobă componența nominală a seriilor Ligii 3, ediția 2017 – 2018, astfel cum sunt acestea redate în Referatul Managerului Departamentului Competiții al FRF.

– Aprobă solicitarea domnului Cristian Vornicu, reprezentant al cluburilor participante în competițiile de fotbal în sală în Comitetul Executiv, și pe cale de consecință aprobă următoarele:

calendar competițional 2017-2018 pentru competițiile de fotbal în sală seniori
modificări ale ROC sală 2017
sistemul competițional Cupa României 2017-2018
sistemul competițional Liga 1 Futsal 2017-2018
sistemul competițional Liga 2 Futsal 2017-2018

– Aprobă solicitarea AFAN și dispune completarea punctului 4 al articolului 4bis din ROAF, asocierea cluburilor, astfel:

“ 4. În vederea aprobării asocierii, cluburile interesate vor depune la FRF următoarele documente:
a) Contractul de asociere, semnat și ștampilat de reprezentanții legali ai celor două cluburi. Contractul va cuprinde obligatoriu clauze privind durata asocierii, drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți, modalitățile concrete privind folosirea la antrenamente, jocuri oficiale și amicale a jucătorilor ce vor fi utilizați în comun, modalitatea de soluționare a litigiilor dintre cele două părți, condițiile de încetare a asocierii.
b) Hotărârea și procesul-verbal al ședinței organului de conducere al fiecăruia dintre cele două cluburi prin care a fost aprobată asocierea, semnate și ștampilate conform prevederilor legale în vigoare.
c) Tabelul nominal cu jucătorii, maxim 10 jucători, cuprinși în fondul comun, ce vor avea drept de joc la echipele ambelor cluburi . Orice modificări în tabelul cu jucătorii cuprinși în fondul comun vor putea fi efectuate doar în pauza competițională de iarnă (așa numita pauză dintre tur și retur)
d) Acordul scris al jucatorilor cuprinsi in fondul comun de a evolua la ambele cluburi. In acordul semnat de jucatori vor fi inscrise conditiile in care jucatorii vor evolua la cluburile respective, cu respectarea prevederilor minime stipulate de prezentul regulament.
e) Chitanța de plată a taxei de asociere”