Federatia Romana de Fotbal

UPDATE | Termenul pentru înscrierea partenerilor în cadrul proiectului s-a prelungit până la data de 7 ianuarie 2019. 

Federația Română de Fotbal anunță organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în carul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Durata proiectului: 368 luni.
Grupul țintă: 125 persoane care doresc să deschidă o întreprindere socială.
Valoarea eligibilă maximă a proiectului: 3.000.000 euro.

Anunțul de selecție este disponibil AICI!