Federația Română de Fotbal a început încă din 2015 demersurile de modificare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, în sensul de a crea noi mecanisme de finanțare a sportului. În principal, FRF a solicitat clarificarea modului în care autoritățile locale pot fi finanța sportul și cuantumul în care o pot face. O serie de proiecte de dezvoltare sportivă au fost suspendate sau chiar anulate din cauza ambiguității legislației și acest lucru a fost reclamat și de către autorități și de către beneficiari – cluburile sportive.

O altă propunere a FRF a vizat reducerea fiscalității cu plata sportivilor. Guvernul Grindeanu a înțeles această necesitate și a introdus în Legea Sportului instrumentul numit ”Contract de activitate sportivă”, care se va încheia între sportivi și structura sportivă. Acest contract va fi asimilat veniturilor din activitatea independentă și va aduce reducerea taxelor aferente.

FRF a mai sesizat, în timp, mecanismul greoi al aprobării condițiilor, procedurilor și cuantumului cheltuielilor. Acestea puteau fi stabilite doar prin Hotărâre de Guvern. Prin modificările aduse de OUG, de acum acestea pot fi decise și de ”autoritățile deliberative ale administrației publice locale”.

De menționat că majoritatea acestor măsuri privesc entitățile bugetare, fie ele federații sau cluburi. Federația Română de Fotbal este o entitate de drept privat și, ca atare, nu a făcut toate aceste demersuri în beneficiu propriu. Îmbunătățirea legislației sportului este un deziderat pe care FRF și l-a asumat în Strategia sa pentru dezvoltarea întregului mediu sportiv din România și cu efecte benefice directe asupra afiliaților săi, cluburi de drept public, cluburi de drept privat și asociațiile județene de fotbal. În acest proiect, FRF a lucrat îndeaproape cu mai multe administrații centrale, găsind cea mai mare înțelegere la actualul Prim-ministru, dl. Sorin Grindeanu, și Ministrul Tineretului și Sportului din cabinetul său, dl. Marius-Alexandru Dunca.