1. Se amână dezbaterea și aprobarea Regulamentului privind Statutul Antrenorului pentru o ședință viitoare a Comitetului Executiv al FRF.

2. Aprobă Hotărârile Comitetului de Urgență.

3. Mandatează Unitatea de Management Juridic și Asistență de Specialitate pentru a redacta și a prezenta spre aprobare Comitetului Executiv o formă a contractului tip pentru agenții de jucători. Amână dezbaterea și aprobarea Regulamentului privind Agenții de Jucători pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

4. Mandatează Comitetul de Urgență să aprobe afilierea provizorie a cluburilor prevăzute în Referatele Direcției Licențe și Afilieri sub condiția rezolutorie de completare a dosarului de afiliere în termen de o săptămână.

5. Aprobă dezafilierea provizorie a cluburilor enumerate în Referatele Direcției Licențe și Afilieri.

6. În temeiul art. 18 alin. 1 din Statutul FRF, ia act de cererea de retragere a clubului ACS Corona 2010 Brașov din calitatea de membru afiliat al FRF.

7. Se respinge propunerea privind modificarea art. 23 din ROAF.

8. Aprobă modificările la ROAF astfel cum au fost acestea propuse*.

9. Respinge propunerea de modificare a art. 2 alin. 6 din RSTJF urmând ca asociațiile județene să includă în regulamentele proprii o prevedere în conformitate cu propunerea domnului Octavian Goga aplicabilă exclusiv la nivelul competițiilor organizate de asociațiile județene.**

10. Aprobă componența nominală a seriilor Ligii a 2-a, ediția 2014 – 2015.

11. Aprobă cu majoritate de voturi (domnul Gino Iorgulescu se abține la acest punct al Ordinii de zi) sistemul competițional și sistemul de promovare-retrogradare la Liga a 2-a, ediția de campionat 2014 – 2015.

12. Aprobă componența nominală a seriilor Ligii a 3-a, ediția 2014 – 2015.

13. Aprobă modificarea sistemului competițional și sistemul de promovare/retrogradare a Ligii a 3-a, ediția 2014 – 2015.

14. Adoptă Memorandumul pentru integritatea jocurilor de fotbal cu unanimitate de voturi*.

15. Aprobă propunerea domnului Kyos VASSARAS pentru funcția de membru al Comisiei de arbitri a UEFA.

16. Aprobă sistemul competițional pentru Juniori A și B, ediția de campionat 2014 – 2015.

17. Aprobă structura competițiilor naționale și județene ale juniorilor, ediția de campionat 2014 – 2015.

18. Aprobă regulamentele competițiilor de juniori cu amendamentele discutate.

19. Aprobă lista nominală a observatorilor oficiali pentru Liga a 2-a și Liga a 3-a, cu amendamentul că un număr de 3 președinți de AJF urmează a susține testul de verificare la o dată ulterioară, fiind absenți motivat la susținerea primului test.

20. Aprobă schimbarea denumirii clubului Asociația Fotbal Club FIAT Autobergamo în Asociația Fotbal Club Autobergamo.

21. Aprobă cu majoritate de voturi (o abținere) propunerile formulate de domnul Cristian Vornicu, reprezentant al cluburilor de fotbal în sală (calendarul competițional, sistemul competițional Liga 1 și 2, sistemul Cupei României – semifinalele și finalele se vor desfășura în sistem Final Four, introducerea campionatului U19, Regulamentul de Organiare a Competițiilor de Fotbal în Sală*). De asemenea, la acest punct al Ordinii de zi domnul Krenek Alexa nu se afla în sala de ședință.

22. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile formulate de Comisia de fotbal feminin*.

23. Se suspendă aplicarea modificărilor adoptate în data de 11.07.2014 cu privire la dispozițiile art. 18.1 lit. b, 18.8, 18.9.1 și 18.16 din RSTJF până la data de 01.01.2015, urmând ca în această perioadă să fie aplicabile prevederile din forma anterioară a RSTJF.

24. Aprobă schimbarea denumirii și sediului clubului FC Clinceni cu sediul în Comuna Clinceni în Asociația Clubul Sportiv Academica Argeș cu sediul în Pitești, str. Stadionului nr. 1, județul Argeș.

25. Aprobă modificarea art. 142 alin. 2 din RODAAF astfel cum a fost propus de CCA***

26. Aprobă bugetul estimativ pentru acțiunea echipei naționale de seniori din Grecia, cu ocazia primei partide din cadrul preliminariilor Euro 2016.

27. Aprobă revocarea Comisiei de Apel din cadrul Sistemului Național de Licențiere a Cluburilor.

28. Aprobă clauzele financiare ale contractului ce urmează a fi încheiat cu domnul Kyros Vassaras, clauze ce urmează a fi negociate cu acesta din urmă.

29. Aprobă propunerea domnului Auraș Brașoveanu cu privire la modalitatea de achitare a baremurilor.

30. Aprobă lista nominală a observatorilor de arbitri pentru Liga I.

31. Amână dezbaterea propunerii domnului Cătălin CIGHIR cu privire la dubla legitimare a jucătorilor de la cluburile sportive școlare și liceele cu program sportiv.

* Textele integrale vor fi publicate pe frf.ro
**Textul propus: “Un jucător care a redobândit statutul de amator se poate legitima cu drept de joc la un alt club din aceeași categorie sau dintr-o categorie inferioară celui la care a fost legitimat ca profesionist și numai în perioadele de transfer, cu excepția competițiilor de fotbal în sală, în cazul cărora jucătorul se poate legitima cu drept de joc și la cluburi din aceeași categorie competițională”
*** “sunt președinți de A.J.F., în functie, și au avut  activitate de arbitru cel putin la nivelul Ligii 2 sau Ligii a 3-a. Președinții de AJF, ce îndeplinesc condițiile anterior menționate, sunt de drept observatori de arbitri, delegarea acestora urmând a depinde de notele obținute la testările organizate de CCA în acest sens” (textul cu bold reprezintă modificarea)