Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 25 ianuarie 2017, întrunit în mod statutar în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi, domnul Prunea Florian absentând motivat, adoptă următoarele decizii:

– Aprobă cu unanimitate de voturi Deciziile Comitetului de Urgență al FRF nr. 26/12.12.2016 și 27/16.12.2016.

– Aprobă cu unanimitate de voturi componența comisiilor federale pentru anul 2017 cu mențiunea că, în ceea ce privește Comisia centrală de copii și juniori, componența acesteia se completează cu un nou membru, domnul George OANCEA.

– Aprobă cu unanimitate de voturi lista delegaților și instructorilor UEFA 2017/2019. Membrii Comitetului Executiv ce sunt nominalizați în cuprinsul listei de instructori și delegați UEFA nu votează la acest punct de pe ordinea de zi.

– Aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea AJF Brașov cu privire la prelungirea perioadei de transferuri la nivel de AJF-uri, astfel încât perioada de transferuri pentru competițiile organizate de AJF-uri perioada de transferuri începe la data de 24.01.2017 și se încheie cu 48 de ore înainte de începerea returului, respectiv cu 48 de ore înaintea primei etape din anul 2017 pentru competițiile ce se desfășoară în sistem play-off/play-out. Pentru evitarea oricărui dubiu jucătorii legitimați la nivel de AJF ulterior încheierii perioadei de transferuri a FRF nu pot participa la jocurile echipelor clubului ce evoluează în competițiile organizate de FRF.

– Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 68 din Regulamentul Disciplinar al FRF conform propunerii domnului Cristian Vornicu.

– Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea unui contract de achiziție camere video în valoare de 53.000 euro (TVA inclus). Fiecare membru afiliat va deține o cameră video pentru filmarea tuturor partidelor – juniori, Liga 3, Liga 2, feminin, futsal. Echipele gazdă vor filma și vor oferi filmarea și oaspeților. Multiple beneficii: o bază video de analiză pentru tehnicieni și de monitorizare a jucătorilor, arbitraje mai bune, mai puține speculații și certuri contraproductive fotbalului

– Amână cu unanimitate de voturi dezbaterea propunerilor formulate de Școala Federală de Antrenori pentru proxima ședință a Comitetului Executiv.

– Aprobă propunerile CCA cu privire la lista de observatori la nivel internațional UEFA 2017/2019.

– Se aprobă diminuarea cu 20% a taxelor de transfer, taxe de licențiere și viza anuală pentru cluburile participante în competiția Liga a 2-a.

– Se prorogă pentru următoarea ședință a Comitetului Executiv punctele 3, 4 și 9 din propunerea domnului Auraș Brașoveanu urmând ca administrația FRF (departamentele de specialitate sau comisiile federale cu atribuții în acest sens) să formuleze opinii scrise cu privire la respectivele propuneri.

– Avizează cu unanimitate de voturi Statutul AJF Brașov.

– Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea domnului Cătălin Cighir cu privire la suportarea în mod egal a cheltuielilor legate de asigurarea asistenței medicale de către echipele participante la fazele zonale și semifinale ale competițiilor U19 și U17 național, U17 și U19 județean, U15, U13, U11.

– Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea domnului Cătălin Cighir ca numărul referenților zonali să fie de maximum 45, în funcție de necesitățile fiecărui județ, pentru selecția copiilor și juniorilor în vederea formării echipelor naționale de juniori.