Prin prezenta, clubul SC Popeşti-Leordeni este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Bragă Gabriel Andrei având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 16.08.2018.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 211/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI