Școala Federală de Antrenori (SFA) continuă demersurile pentru respectarea Directivei UEFA conform căreia echipele din ligile profesioniste de fotbal europene sunt obligate să aibă sub contract antrenori de portari care să dețină licența UEFA A-GK începând cu sezonul competițional 2023-2024.

Astfel, după organizarea primului curs pentru obținerea licenței UEFA B-GK, în perioada martie-iulie 2022, și absolvirea cu succes a 24 cursanți, s-a organizat și demarat procesul de formare teoretică și practică pentru al doilea curs în perioada septembrie-noiembrie 2022.

În acest proces de formare au fost implicați 17 antrenori de portari de la cluburile și academiile de fotbal din România, cei care au avut oportunitatea de a cunoaște, înțelege și învăța noțiuni teoretice despre subiecte de interes pentru activitatea pe care o desfășoară, respectiv: „Profilul și rolul antrenorului de portari”, „Profilul și rolul portarului”, „Psihologia portarului”, „Tactica portarului”, „Interacțiunea antrenorului de portari cu staff-ul tehnic” sau „Promovarea portarului de la juniori la seniori”.

Toate acestea au fost completate și exersate pe terenul de fotbal în cadrul părții practice care a implicat teme precum: „Analiza tactică – situații joc ofensiv”, „Analiza tactică – situații joc defensiv” sau ,,Planificare antrenament”, dar și în cadrul celor 20 ore de mentorat care au constat într-o activitate practică desfășurată de cursant în cadrul echipei la care activează și o interacțiune mentor-cursant în vederea exersării și dezvoltării celor 2 componente: pregătire antrenament și coaching.

În perioada 21-22 noiembrie 2022, s-a organizat ultima parte a cursului, Modulul 3, cel care a încheiat procesul de formare teoretică și practică. Alături de Gherasim Daniel, antrenor de portari la Naționala Feminină de Fotbal a României și lector, formator și mentor SFA, cursanții au aflat și înțeles „Diferența dintre portarii din fotbalul feminin și cel masculin”, care sunt trăsăturile comportamentale și de personalitate, asemănările și deosebirile dintre antrenamente, dar și recomandări în gestionarea situaților care pot apărea înaintea, în timpul sau după meci.

Toader Leontin, antrenor de portari la Naționala de Fotbal a României și lector, mentor și formator SFA, a aprofundat tema „Planificarea ciclului săptămânal”, accentuând factorii la care trebuie să se raporteze un antrenor, elementele de care trebuie să țină cont și variabilele care pot influența pozitiv sau negativ o planificare corectă. Apoi, oferindu-le contexte diferite, le-a solicitat grupurilor de lucru să realizeze cicluri săptămânale pentru a exersa și a pune în practică informațiile aflate.

După-amiaza a continuat cu planificarea de antrenamente, fiecare cursant primind o temă diferită pe baza căreia să conceapă, să noteze și să prezinte un antrenament în fața colegilor și lectorilor, cei care au pus întrebări și au oferit ulterior recomandări și feedback.

În a doua zi, subiectele teoretice au fost susținute de către Anghel Eugen, antrenor de portari la FC Argeș Pitești și lector, mentor și formator SFA: „Identificarea și corectarea erorilor”, în scopul de a-i implica pe cursanți să identifice, să analizeze erori tehnico-tactice din meciuri naționale și europene și să găsească cele mai bune exerciții de corectare a acestora; apoi a fost prezentată tema „Analiza tactică”, pentru a aprofunda noțiunile, caracteristicile și elementele cheie.

„Pregătirea fizică a portarilor”, a fost un subiect căruia i s-a dedicat o mare parte din timp, accentul fiind pe explicarea calităților motrice, pe variabilele esențiale pe care un antrenor trebuie să le respecte în antrenament, totul corelat cu metodele și instrumentele care se aplică în teren. Pentru un plus de înțelegere, cursanții împărțiți în grupuri au conceput antrenamente specifice pentru antrenarea forței, vitezei și rezistenței, iar ulterior le-au lucrat cu ajutorul unor portari U17. După fiecare secvență de antrenament, lectorii prezenți, alături de Stanca Răzvan, antrenor de portari la Naționala de Fotbal a României U21 și lector, formator și mentor SFA, au solicitat fiecărui grup să se autoevalueze.

După o perioadă de efort și dedicare reușim să încheiem al doilea curs în vederea obținerii licenței UEFA B-GK de către o altă serie de cursanți. A fost un efort comun care i-a adus alături pe lectorii SFA care s-au dedicat procesului de formare teoretică și practică și procesului de evaluare formativă și sumativă; pe colectivul de mentori care s-au deplasat la cluburile sau academiile din care fac parte cursanții noștri, au asistat la antrenamentele lor, i-au evaluat și le-au oferit feedback constant pe baza prestațiile avute pe parcursul timpului, pe reprezentanții UEFA, cei care continuă a supraveghea și a susține procesul educațional livrat de către SFA; dar mai ales pe cei 17 cursanți care s-au dedicat dezvoltării personale și profesionale, cei care merită aprecierile noastre.

Suntem siguri că aceștia vor continua procesul de licențiere în vederea obținerii și licenței superioare UEFA A-GK, cu scopul de a avea cunoștințe, abilități și competențe bazate pe realitatea din teren și pe nevoile de dezvoltare ale portarilor la a căror formare contribuie activ”, a spus Lucian Burchel, directorul SFA.