În perioada 18-22 martie a avut loc a treia sesiune de formare UEFA Coach Educators, dedicată procesului de dezvoltare și perfecționare a 16 antrenori români pentru a fi implicați în procesul de licențiere UEFA C și B din România.

Printre cei prezenți s-au regăsit 8 cursanți deținători de licență UEFA C, B și A, care vor fi responsabili cu procesul de licențiere UEFA C în cadrul Asociațiilor Județene de Fotbal pe care le reprezintă, 8 cursanți deținători de licență UEFA B și A, care vor fi responsabili cu procesul de licențiere UEFA B în cadrul Centrelor Regionale de Licențiere din regiunea de care aparțin, 4 UEFA Coach Educators Developer – Gabriel Simion, Andrade Bichescu, Adrian Fușle și Daniel Gheorghe, în calitate de observatori pe parcursul întregii activități -, Lucian Burchel, director SFA și Senior Coach Educator, și Dany Ryser, evaluator al sistemului de licențiere UEFA din România și membru al Comisiei JIRA Panel.

Pe parcursul primei zile, Dany Ryser le-a predat cursanților aspecte teoretice despre „Profilul, conținutul licenței și rolul antrenorului la nivel UEFA C și UEFA B”, „Principiile învățării adulților – Învățarea bazată pe realitate”, „Pregătirea și livrarea unei sesiuni de antrenament” și ,„Procesul de luare a deciziilor, abilități cognitive”, ultimele 2 teme conținând și activități de micro-grup cu scopul de a înțelege, exersa și deprinde competențele și cunoștințele necesare care se impun unui coach educator.

A doua zi a fost continuată cu subiectele „Comunicare și Feedback”, „Mentorat în cadrul unui club de fotbal” și „Leadership și diferite tipuri de cursanți”, în cadrul cărora a fost subliniată importanța procesului de comunicare, reguli de respectat și bune practici de aplicat în cadrul cursurilor, cum se oferă feedback constructiv și importanța acestuia în dezvoltarea armonioasă a relației coach educator – cursant, dar și informații esențiale despre stilurile de leadership, cum trebuie aplicate în funcție de contextele în care antrenorii se regăsesc sau în funcție de cei cu care lucrează.

După-amiază au fost organizate două sesiuni de antrenament; prima a fost condusă de Adrian Fușle, dedicată licenței UEFA C, iar a doua condusă de doi dintre cursanți, dedicată licenței UEFA B. Restul participanților au avut sarcina de a observa și nota aspecte ce țin de organizarea antrenamentului și coaching-ul antrenorului, pe care le-au punctat și dezbătut la sesiune de feedback și evaluare.

În a treia zi cei 16 cursanți, împărțiți câte doi pe grupe de lucru, au avut sarcina de a crea prezentări teoretice despre temele „Jucătorul – Particularități de dezvoltare și nevoi” și „Meciul”, dar și planuri de antrenament pentru mai multe aspecte ale pregătirii și jocului: combinații centrale cu finalizare, menținerea posesiei mingii și combinații laterale cu finalizare (UEFA C); menținerea posesiei mingii 5v5, presing înalt P+7v6, combinații centrale cu finalizare 6v4/5+P, combinații laterale cu finalizare 6v4+P (UEFA B).

A fost o zi intensă cu sesiuni lungi de lucru, în care a fost promovată munca în echipă, creativitatea, aplicarea cunoștințelor învățate și deprinderea unor competențe de public speaking necesare în activitatea unui coach educator.

În prima parte a zilelor de joi și vineri, focusul a fost pe cursanți și pe susținerea prezentărilor teoretice create, fiecare grupă de lucru a doi cursanți având un timp dedicat prezentării în fața colegilor și a coach educatorilor. Prezentările au fost urmate de  realizarea unui autoevaluări a prestației avute și de primirea de feedback necesar în îmbunătățirea aspectelor pe viitor.

După-amiezile au fost petrecute pe teren, unde planurile de antrenament create miercuri au fost puse în practică cu ajutorul unor echipe de jucători de U10-U12 (licența UEFA C) și U17-U18 (licența UEFA B). Cursanții, în calitate de antrenori, au acordat atenție organizării și conducerii antrenamentului, comunicării cu jucătorii, indicațiilor oferite și gestionării per-ansamblu a activității. Din sesiunile de feedback au înțeles ce trebuie să schimbe, adauge sau să îmbunătățească în activitatea din viitor.

Alături de Dany Ryser, cei prezenți au mai învățat și despre „Evaluarea formativă și sumativă” și „Logbook”, cum se realizează, care este impactul în activitatea desfășurată alături de cursanți și în evaluarea corectă a acestora; iar Lucian Burchel le-a prezentat și explicat „Conceptul și implementarea filosofiei FRF de formare a antrenorilor”, încurajându-i să-l folosească drept reper în activitatea pe care o desfășoară în calitate de antrenori, dar mai ales în rolul de coach educatori pe care-l vor dobândi.

„Ultima parte a sesiunii de formare constă în evaluarea activității cursanților, iar cei care vor fi declarați promovați se vor alătură colectivului de coach educatori ai Școlii Federale de Antrenori. A fost o săptămână intensă de lucru pentru toți cei implicați: cei 16 cursanți au învățat și deprins cunoștințele necesare, cei 4 coach educatori au facilitat procesele, au oferit feedback și bune practici pentru noii colegi, iar prezența și implicarea lui Dany Ryser, evaluator al sistemului de licențiere UEFA din România, a avut din nou un impact major în tot acest proces pe care ni l-am asumat: formarea noilor generații de antrenori, perfecționarea celor care activează la diferite niveluri ale fotbalului și promovarea unui mod actual și modern de învățare”, a declarat Lucian Burchel, director SFA.

Școala Federală de Antrenori (SFA) continuă astfel să se implice activ și-n anul 2024 în acțiunile necesare formării noilor generații de antrenori, perfecționării celor care activează la diferite niveluri ale fotbalului și promovării unui mod actual și modern de învățare, contribuind la educația antrenorilor din România, un pilon esențial în Planul de Dezvoltare a Fotbalului din cadrul Strategiei Tehnice a Federației Române de Fotbal.