Astăzi, 13 iunie 2020, Comitetul de Urgență FRF a decis modificarea documentului care reglementează desfășurarea competițiilor fotbalistice în contextul pandemiei COVID-19, ținând cont de ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății.

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de Urgenţă, având în vedere Ordinul nr. 619/1.077 din 12 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, Ordin emis în comun de Ministrul Tineretului și Sportului și Ministrul sănătății, publicat în Monitorul Oficial sâmbătă, 13 iunie 2020, a hotărât:

  1. Se modifică numărul maxim de persoane care au acces în Zona 2 a arenei sportive de la 85 la 100, urmând ca, suplimentar față de persoanele deja menționate în cuprinsul Protocolului, să aibă acces și:
  • 6 jucători care nu sunt incluși în raportul de arbitraj (câte 3 pentru fiecare echipă);
  • 6 reprezentanți ai partenerilor organizatorului competiției;
  • 2 persoane din cadrul personalului deținătorului de drepturi radio
  • 1 persoană suport servicii marketing. Pentru evitarea oricărui dubiu aceasta se adaugă la numărul de persoane care prestează servicii de marketing deja menționate în Protocol, numărul total al acestora devenind 6 în loc de 5 cât fusese menționat în varianta inițială.

2. Se modifică IV.2 paragraful 9 din Protocol, acesta urmând a avea următorul conținut

Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune așezate la respectiva distanță. În situația stadioanelor cu tribune acoperite și acolo unde infrastuctura o permite (în sensul de a exista o poartă de acces spre gazon între băncile de rezerve), clubul organizator poate să stabilească, cu acordul delegatului de joc, în spatele fiecărei bănci de rezerve (în tribună) un spațiu tehnic, strict delimitat, de minim 25 metri pătrați, cu locuri/scaune, ce va fi folosit atât de jucătorii / antrenorii / membrii staff de pe banca de rezerve. Distanța necesară a fi păstrată față de oricare persoană  din zona 2 a stadionului trebuie să fie de minimum 10 metri.

Protocolul pentru reluarea competițiilor poate fi consultat aici.