Comitetul Executiv al FRF întrunit azi, 25 iunie, a decis modificarea termenului de anunțare a clasamentului celor mai bune academii de fotbal în 2020.

În ceea ce privește Clasificarea Academiilor, Comitetul Executiv a aprobat modificarea Regulamentulului cu privire la funcționarea, organizarea si desfășurarea activității comisiilor implicate în procesul de evaluare și clasificare a academiilor de juniori, precum și modalitatea de comunicare a rezultatelor evaluării.

Iată noile texte de Regulament:

Art. 12, alin (1) din Anexa II:

Calendarul activităților de clasificare a academiilor de juniori, programul de funcționare al
Comisiilor de Clasificare și modalitatea de comunicare, pentru orice club solicitant:

  • 2 MARTIE 2020 – Termen limită pentru depunerea de depunere a cererii de înscriere pentru clasificare a academiei la Departamentul Competiții Juniori ai FRF (mail, poștă sau fax);
  • 20 MAI 2020 – Data limită de depunere a documentației (serviciu de curierat rapid);
  • 30 IUNIE 2020 – Comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de Clasificare (mail);
  • 1 – 8 IULIE 2020 – Perioada în care cluburile pot să își exprime opinia cu privire la Raportul Preliminar și să completeze documentația (curierat rapid);
  • 21 IULIE 2020 – Comunicarea hotărârilor Comisiei de Clasificare (mail);
  • 22 – 27 IULIE 2020 – Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor Comisiei de Clasificare (mail);
  • 7 AUGUST 2020 – Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru Clasificare (mail).

Art. 12 alin. (2) și (3) din Anexa II:

(2) În procesul de evaluare al academiilor de copii și juniori pentru anul competițional 2020/2021 nu se vor mai efectua vizitele de lucru ale experților FRF la sediile academiilor de fotbal.
(3) a) Cluburile care au depus documentația pentru clasificarea academiei vor comunica Departamentului Competiții, la adresa de e-mail clasificare.academii@frf.ro, dacă de la data auditării au intervenit modificări la infrastructura și/sau la facilitățile academiei, în sensul prevăzut de prevederile Capitolului 6 – Infrastructură și Facilități din Regulament. În caz afirmativ clubul va trimite un înscris cu aceste informații însoțit de imagini foto elocvente care confirmă modificărilor efectuate.
b) Cluburile care au depus pentru prima oară documentație pentru clasificarea academiei vor comunica printr-un document informații despre condițiile și facilitățile de antrenament de care dispun conform cerințelor Capitolului 6, Infrastructură și Facilități din Regulament. Cluburile vor atașa și imagini foto care confirmă veridicitatea informațiile prezentate. Documentele adresate Comisiei cu privire la infrastructura și facilitățile academiei, vor fi semnate de reprezentantul legal al clubului, ștampilate și înregistrate la clubul a cărei academie este evaluată.
c) Documentele mai sus menționate vor putea fi depuse până la data limită stabilită pentru exprimarea opiniei cu privire la Raportul Preliminar și pentru completarea documentației suplimentare, respectiv până la 08 iulie 2020.