Sursa foto: Academia de Fotbal Gheorghe Hagi

Comitetul Executiv al FRF întrunit marți, 17 decembrie 2019, a aprobat modificarea manualului privind clasificarea academiilor de fotbal pentru copii și juniori din România.

Deciziile definitive cu privire la clasificarea academiilor și punctajele obținute vor fi transmise de către Departamentul Competiții către Departamentul Licențiere și Afilieri, în vederea utilizării acestor informații în procesul de licențiere al cluburilor de Liga 1. În funcție de scorul final obținut, Departamentul Competiții al FRF va stabili competiția în care va participa academia de copii și juniori (Campionat Național sau Liga Elitelor).

Toate modificările pot fi consultate AICI!

Aceste modificări vin ca urmare a deciziei din ședința Comitetului Executiv din 26 noiembrie 2019, când s-a aprobat modificarea regulamentului în privința acordării licențelor pentru Liga 1.

Astfel, dacă un club ce dorește licența pentru Liga 1 nu va obține minimum 60 de puncte în clasificarea academiilor va fi nevoit să plătească o sancțiune financiară și să semneze un acord cu FRF prin care va primi o derogare de un an pentru întrunirea condițiilor de participare, urmând ca Federația Română de Fotbal să ofere asistență cluburilor respective pentru a îndeplini toate condițiile prin dezvoltarea propriei academii.

Calendarul activităților de clasificare a academiilor de juniori, programul de funcționare al Comisiilor de Clasificare și modalitatea de comunicare, doar în cazul cluburilor solicitante din Liga 1:

10 ianuarie 2020 – termen limită de depunere a cererii de înscriere pentru clasificare a academiei la Departamentul Competiții Juniori ai FRF (e-mail, poștă sau fax);

13 ianuarie 2020 – cluburile sunt informate cu privire la planificarea auditării academiei (e-mail sau fax);

14–31 ianuarie 2020 – efectuarea auditării academiilor de juniori ale cluburilor (vizita la academie);

10 februarie 2020 – data limită de depunere a documentației (curierat rapid)

25 februarie 2020 – comunicarea Raportului Preliminar al Comisiei de Clasificare (e-mail);

26 februarie – 03 martie 2020 – perioada în care cluburile pot să își exprime opinia cu privire la Raportul Preliminar (e-mail) și să completeze documentația (curierat rapid);

11 martie 2020 – comunicarea hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail);

11–16 martie 2020 – depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor Comisiei de Clasificare (e-mail sau fax);

31 martie 2020 – Comunicarea deciziei Comisiei de Apel pentru Clasificare (e-mail).