Începând cu data de 1 noiembrie 2018, Codul Fiscal s-a modificat în sprijinul activității tuturor cluburilor sportive din România, încurajând totodată investițiile private în baze sportive. 

Aplicarea cotei reduse de 5% la TVA a fost reglementată în Codul Fiscal (Titlul VII – TVA / Capitolul VIII – Cotele de taxă / Art. 291 – Cotele – alin. 3) astfel încât să fie valabilă și în cazul „dreptului de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. I)”.

Activitățile cuprinse în codurile CAEN la care se face referire sunt, printre altele, exploatarea instalaţiilor destinate evenimentelor sportive desfăşurate în sală sau în aer liber, bazine de înot şi stadioane, organizarea activităţilor sportive în săli sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori. Această clasă include administrarea şi asigurarea personalului pentru a pune în funcţiune aceste facilităţi.

Încă din 2015, din dorința de a sprijini și de a crea noi mecanisme de finanțare a activității fotbalistice în țară, Federația Română de Fotbal a devenit activă în demersurile de modificare a legislației, participând prin propuneri în diferite grupuri de lucru la procedura ce a condus la modificarea Legii educației fizice și sportului.

Această modificare, împreună cu cea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, și anume aplicarea TVA-ului diferențiat, când pentru încasările din vânzarea de bilete la evenimentele sportive s-a stabilit o cotă de TVA de 5%, ambele susținute de Federația Română de Fotbal, reprezintă un succes al sportului românesc și un pas important pentru dezvoltarea acestuia.

Îmbunătățirea legislației sportului este un deziderat pe care FRF și l-a asumat în Planul Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din România 2015-2020 și cu efecte benefice directe asupra afiliaților săi, cluburi de drept public, cluburi de drept privat și asociațiile județene de fotbal.