Situația generată de pandemia COVID-19 a dus la o serie de modificări în procesul de monitorizare financiară a cluburilor și în privința perioadei de transferuri pentru sezonul 2020/2021. Noile măsuri au fost validate în ședința Comitetului Executiv FRF din 25 iunie 2020.

În cadrul ședinței de Comitet Executiv a fost aprobată noua perioadă de transferuri pentru sezonul viitor. În urma decalării calendarului competițional, aceasta va începe la 14 iulie și se va încheia la data de 5 octombrie 2020, păstrându-se intervalul de 12 săptămâni.

Ca urmare a propunerii UEFA de modificare a termenului limită de finalizare a procesului de monitorizare financiară a cluburilor pentru sezonul 2020-2021 de la 30 iunie la 31 iulie, au fost revizuite cerințele pe plan intern din cadrul Regulamentului național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2019, respectiv Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară și de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licențiate de Liga 1:

1 Se vor modifica prevederile art. 60 – Lipsa datoriilor financiare restante către cluburile de fotbal/Actualizare din RNLC&FPF, astfel:

1.1 Textul alin 1 va fi modificat și va avea următorul conținut:

Cluburile licențiate de Liga 1 trebuie să facă dovada faptului că, la data de 31 iulie a anului în care începe sezonul competițional al Ligii 1, nu au datorii financiare restante (așa cum sunt acestea definite în Anexa VI) către alte cluburi de fotbal, ca urmare a activităţilor de transfer desfăşurate până la data de 30 iunie a anului respectiv. Cerinta se refera la datoriile scadente pana la 30 iunie.

1.2 La alin. 7 va fi adaugată litera j care va avea următorul conținut:

Sumele plătite și acordurile de reeșalonare încheiate în perioada 1 iulie -31 iulie.

  1. Se vor modifica prevederile art. 61 – Lipsa datoriilor financiare restante către angajați/Actualizare din RNLC&FPF, astfel:

2.1 Textul alin 1 va fi modificat și va avea următorul conținut:

Cluburile licențiate de Liga 1 trebuie să facă dovada faptului că, la data de 31 iulie a anului în care începe sezonul competițional al Ligii 1, nu au datorii financiare restante (așa cum sunt acestea definite în Anexa VI) către angajați, în baza obligațiilor contractuale și legale față de angajați apărute înainte de data de 30 iunie a anului respectiv. Cerinta se refera la datoriile scadente pana la 30 iunie.

2.2 La alin. 6 va fi adaugată litera h care va avea următorul conținut:

Sumele plătite și acordurile de reeșalonare încheiate în perioada 1 iulie -31 iulie.

  1. Termenul-limită pentru înaintarea documentației de monitorizare privind lipsa datoriilor financiare restante este data de 20 iulie.

Se va modifica data prevăzută de art. 51 alin. 4 din RNLC&FPF, respectiv data de 15 iulie va fi înlocuită cu data de 20 iulie 2020.

  1. Evaluarea îndeplinirii cerinței privind lipsa datoriilor financiare restante la data de 31 iulie se va face până la 10 septembrie 2020.

Se vor modifica datele prevăzute de următoarele articole:

art. 10 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare financiară și de luare a deciziilor de sancționare a cluburilor licentiate de Liga 1, respectiv perioada de evaluare 16 iulie-15 august va fi înlocuită cu perioada 21 iulie -10 septembrie

art. 10 alin. 5 și art. 11 alin. 1 și alin 3 din RPMC, respectiv data de înștiințare a clubului de către managerul de monitorizare financiară de 20 august va fi înlocuită cu data de 14 septembrie 2020, iar data de 25 august va fi înlocuită cu data de 21 septembrie 2020.