Federația Română de Fotbal efectuează înscrieri în vederea organizării examenului pentru obținerea calității de delegat de joc

În vederea alcătuirii corpului de delegați de joc ai FRF pentru sezoanele 2021/2022 și 2022/2023, de la data de 28.05.2021 va începe perioada de înscriere pentru cei care doresc să susțină examenul care să le permită să îndeplinească rolul de delegat de joc.

Perioada de înscriere se încheie la data de 11.06.2021.

De asemenea, persoanele care au deținut calitatea de delegat de joc în sezoanele anterioare au obligația de a se înscrie și de a susține acest examen, dacă doresc să dețină calitatea de delegat de joc și în sezoanele următoare.

Înscrierea pentru susținerea examenului se face pe baza dosarului care trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere – se completează direct în platforma care poate fi accesată AICI.
  2. CV din care să rezulte experiența în activitatea fotbalistică în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice, ”Persoanele care doresc să obțină calitatea de observator oficial trebuie să aibă o calificare în activitatea fotbalistică, în cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB sau cluburilor de fotbal”. De asemenea, candidații au obligația să indice în CV un număr de telefon mobil și o adresă de corespondență prin e-mail.
  3. Cazier judiciar valabil.
  4. Adeverință medicală.
  5. Două fotografii, tip – pașaport.

Documentele aferente dosarului de înscriere vor fi încărcate în platforma electronică dedicată acestui concurs, AICI. Cererile de înscriere pot fi trimise în perioada 28.05.2021 – 11.06.2021 (inclusiv). Pentru validarea dosarelor este posibilă solicitarea documentelor încărcate în platformă în original sau în copie.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului se face potrivit Regulamentului care poate fi consultat AICI.

Examenul se va desfășura la data de 24.06.2021 cu începere de la ora 11:00 și va consta într-un test grilă care va conține 30 de întrebări, fiecare cu trei variante de răspuns, dintre care una corectă.

Testarea pentru persoanele care dețin de drept calitatea de delegat de joc (Președinți de AJF) se va desfășura la data și ora ce vor fi stabilite și comunicate de FRF.

Cele 30 de întrebări sunt împărțite în trei secțiuni, după cum urmează: întrebările 1-10 din Regulamentul de organizare a activității fotbalistice, întrebările 11-20 din Regulamentul Disciplinar și întrebările 21-30 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive completată cu Legea nr. 10/2012 și cu Legea  nr. 219/2016.