În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de Urgenţă compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF a hotărât următoarele de mai jos.

Luând în considerare că, urmare a Hotărârii Comitetului de Urgență al FRF din 27 aprilie 2020, prin care au fost modificate anumite termene din cuprinsul Regulamentului de Licențiere a cluburilor și de Fair-Play financiar, în special a termenului cu privire la depunerea informațiilor privind pragul de rentabilitate și a îndeplinirii cerinței privind pragul de rentabilitate, prevăzut în cuprinsul 51 alin. 3, art. 58 alin. 1 și art. 59 alin. 3 de la 31 mai 2020 la 31 august 2020, a fost stabilită evaluarea îndeplinirii cerinței privind pragul de rentabilitate până la 30 septembrie 2020, și având în vedere schimbările în structura de personal a Departamentului Licențe/Afilieri al FRF:

Aprobă, modificarea Regulamentului de Licențiere a cluburilor și de Fair-Play financiar astfel:
➢ termenul prevăzut în cuprinsul art. 51 alin. 3, art. 58 alin. 1 și art. 59 alin. 3 se prelungește până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie;
➢ se introduce art. 59.4 „În cazul în care nu se îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 59, aliniatele 1-3, clubul poate încheia un Acord cu Administrația de monitorizare pentru suspendarea sancționării clubului. Acordul va cuprinde limitări cu privire la sumele nete care pot fi cheltuite pentru transferuri, limitarea transferurilor jucătorilor profesioniști la înlocuirea celor care părăsesc clubul si limitarea bugetului de salarii”.
➢ se introduce art. 59.5 „În cazul în care Acordul nu este respectat se vor aplica sancțiunile pentru încălcarea pragului de rentabilitate prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF”

Urmare a celor de mai sus, modifică termenele procesului de monitorizare privind pragul de rentabilitate, astfel:
➢ se modifică Art. 9.7 si 9.8 – Dacă raportul expertului financiar conține concluzia că nu a fost respectată cerința de raportare a informațiilor privind pragul de rentabilitate (art. 58/59), managerul de monitorizare înștiințează clubul licențiat, până la data de 8 octombrie 2020, dacă are posibilitatea să acopere deficitul prin contribuții de capital până la finalul lunii noiembrie sau posibilitatea să ajungă la un Acord în sensul prevederilor art. 59.4;
➢ În situația în care, până la termenul de grație acordat, clubul nu a îndeplinit cerințele privind pragul de rentabilitate, sau nu a ajuns la un Acord cu administrație de monitorizare, managerul de monitorizare va sesiza instanța de fond până la data de 7 decembrie 2020 pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute în Anexa II a RNLC&FPF;
➢ Comisiile vor funcționa si vor lua decizii după același calendar stabilit pentru procesul de monitorizare a datoriilor restante.