Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Fotbal (numită în continuare ”FRF”) întrunită la 28 iunie 2021, ora 11:00 la Centrul de Fotbal Mogoșoaia, str. Moțocului nr. 3, Mogoșoaia, județul Ilfov, hotărăște:

Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 36 din Statutul FRF, Adunarea Generală Ordinară a FRF din 28 iunie 2021 fiind constituită în mod statutar.

Aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din 28 iunie 2021.

Aprobă cu unanimitate de voturi ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori: Valentin AVRAMESCU (Dacia Unirea Brăila) – stânga; Bogdan STOICA (FC ARGEȘ) – centru și Gabriel MAGDAȘ (FC Unirea Dej) – dreapta.

Aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea următoarelor persoane pentru verificarea și semnarea procesului-verbal oficial: Iulian COJOCARU (Petrosport Ploiești), Marian LUMÎNARE (AMFB), Daniela IONIȚĂ (Activ Slobozia).

Ia act de alocuțiunea Președintelui FRF, dl. Răzvan BURLEANU.

Aprobă cu unanimitate de voturi dezafilierea definitivă (pierderea calității de membru al FRF) a cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția de Licențe și Afilieri, care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.

Aprobă cu unanimitate de voturi lista nominală a celor 277 de membri ai Federației Române de Fotbal ca urmare a dezafilierilor anterior aprobate.

Aprobă cu unanimitate de voturi raportul privind activitatea Comitetului Executiv al FRF, Comisiilor și Administrației FRF pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală și până în prezent.

Aprobă cu unanimitate de voturi bilanțul contabil pe anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

Aprobă cu unanimitate de voturi raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul 2020 ale SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia SRL.

Aprobă cu unanimitate de voturi raportul de activitate și bilanțul pe anul 2020 ale Fundației “Fotbal pentru Comunitate”.

Aprobă cu unanimitate de voturi raportul de activitate și bilanțul pe anul 2020 ale Fundației “Academia Națională de Fotbal-FRF”.

Aprobă cu unanimitate de voturi raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2020.

Ia act de raportul de audit extern pentru anul 2020.

Aprobă cu unanimitate de voturi planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Aprobă cu unanimitate de voturi Strategia Federației Române de Fotbal pentru perioada 2021 – 2026.

Aprobă cu unanimitate de voturi Strategia tehnică a Federației Române de Fotbal pentru perioada 2021 – 2026.

Aprobă cu unanimitate de voturi Strategia Federației Române de Fotbal pentru dezvoltarea fotbalului feminin în perioada 2021 – 2026.

Adoptă Hotărârea Adunării Generale a FRF din 28 iunie 2021.