Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Fotbal (numită în continuare ”FRF”), întrunită la 26 aprilie 2023, ora 11:00, la sediul Federației Române de Fotbal, în sala Nicolae Dobrin, hotărăște:

1. Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 36 din Statutul FRF, Adunarea
Generală Ordinară a FRF din 26 aprilie 2023, fiind constituită în mod statutar.
2. Aprobă ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori: Cristian Petrean – AJF Hunedoara, Cristian Pilan – Progresul Pecica, Ilie Lemnaru – Unirea Slobozia, Daniel Ispas – ACS Atletic Drobeta.
3. Aprobă desemnarea următoarelor persoane pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței Adunării Generale: Marius Poclid (CSC Ghiroda și Giarmata Vii), Romeo Malac (AJF Timiș) și Gabriel Răscol (LPS Târgu-Jiu).
4. la act de alocuțiunea Președintelui FRF, domnul Răzvan Burleanu.
5. Aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din 26 aprilie 2023.
6. Aprobă afilierea definitivă a cluburilor menționate în referatul întocmit de Unitatea de management Licențe și Afilieri, care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.
7. Aprobă dezafilierea definitivă a cluburilor menționate în referatul întocmit de Unitatea de management Licențe și Afilieri, care face parte din materialele comunicate membrilor afiliati ai FRF.
8. Aprobă lista nominală a celor 279 de membri afiliați ai Federației Române de Fotbal, ca urmare a afilierilor și a dezafilierilor anterior aprobate.
9. Aprobă raportul Comitetului Executiv al FRF, al Comisiilor și al Administrației FRF, privind activitatea desfășurată în perioada cuprinsă de la ultima Adunare Generală și până în prezent.
10. Aprobă bilanțul contabil pe anul 2022, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.
11. Aprobă raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul 2022 al SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia SRL.
12. Aprobă raportul de activitate și bilanțulul contabil pe anul 2022 al Fundației ”Academia Națională de Fotbal – FRF”.
13. Aprobă Planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli al FRF pentru anul 2023.
14. Aprobă raportul de activitate al Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.
15. la act de raportul de audit extern pentru anul 2022.
16. Aprobă componența nominală a Comisiei de Cenzori a FRF, respectiv Florin Constantin, Marian Toma și Mirel Pleșca.
17. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 26 aprilie 2023.