Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Fotbal (numită în continuare ”FRF”) întrunită la 12 aprilie 2022, ora 11:00, la Arena Națională, hotărăște:

 1. Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 36 din Statutul FRF, Adunarea Generală Ordinară a FRF din 12 aprilie 2022 fiind constituită în mod statutar.
 2. Ia act de alocuțiunea Președintelui FRF, dl. Răzvan BURLEANU.
 3. Aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din 12 aprilie 2022.
 4. Aprobă afilierea definitivă a cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția de Licențe și Afilieri, care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.
 5. Aprobă dezafilierea definitivă a cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția de Licențe și Afilieri, care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.
 6. Aprobă lista nominală a celor 278 de membri ai Federației Române de Fotbal ca urmare a afilierilor și dezafilierilor anterior aprobate.
 7. Aprobă ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori și de membri ai comisiei de validare a voturilor pentru alegerea Președintelui FRF: Gheorghiţă Bogdan (AJF Vaslui), Pilan Cristian (Progresul Pecica), Moatăr Simion  (CSS Lugoj) .
 8. Aprobă desemnarea următoarelor persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial: Mărginean Ioan (Fotbal Club Braşov), Radu Niculina (Selena SN Constanţa), Petre Adrian (AJF Buzău).
 9. Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv al FRF, Comisiilor și Administrației FRF pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală și până în prezent.
 10. Aprobă bilanțul contabil pe anul 2021, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.
 11. Aprobă raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul 2021 ale SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia SRL.
 12. Aprobă raportul de activitate și bilanțul pe anul 2021 ale Fundației “Fotbal pentru Comunitate”.
 13. Aprobă raportul de activitate și bilanțul pe anul 2021 ale Fundației “Academia Națională de Fotbal-FRF”.
 14. Aprobă raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2021.
 15. Ia act de raportul de audit extern pentru anul 2021.
 16. Aprobă planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
 17. Ia act de retragerea candidaturii domnului Ovidiu Costeșin pentru funcția de reprezentant al cluburilor din Liga I în Comitetul Executiv al FRF și aprobă ca votul pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și membru al Comitetului Executiv pentru care există un număr egal de candidați cu numărul de funcții să fie deschis.
 18. Alege în funcția de Președinte al FRF pe domnul Răzvan BURLEANU.
 19. Reprezentanții Asociațiilor Județene de Fotbal aleg în funcția de Vicepreședinte al FRF, reprezentant al fotbalului amator, pe domnul Octavian GOGA.
 20. Cluburile din Liga 1 aleg în funcția de membri ai Comitetului Executiv, reprezentanți ai cluburilor din Liga 1, pe domnii Valeriu ARGĂSEALĂ și Daniel NICULAE.
 21. Cluburile din Liga a 2-a aleg în funcția de membri ai Comitetului Executiv, reprezentanți ai cluburilor din Liga a 2-a, pe domnii Auraș BRAȘOVEANU și Marius BURCĂ.
 22. Cluburile din Liga a 3-a aleg în funcția de membri ai Comitetului Executiv, reprezentanți ai cluburilor din Liga a 3-a, pe domnii Mihai DĂSCĂLESCU și Lajos RANCZ.
 23. Cluburile cu activitate exclusivă de fotbal feminin aleg în funcția de membru al Comitetului Executiv, reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin, pe domnul Alin CIOBAN.
 24. Cluburile cu activitate exclusivă de fotbal în sală aleg în funcția de membru al Comitetului Executiv, reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală, pe domnul Cristian VORNICU.
 25. Cluburile cu activitate exclusivă de copii și juniori aleg în funcția de membru al Comitetului Executiv, reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori, pe domnul Cătălin CIGHIR.
 26. Confirmă validitatea alegerilor pentru Comitetul Executiv al FRF și aprobă componența nominală a Comitetului Executiv astfel:
 • RĂZVAN BURLEANU – PREȘEDINTE
 • IORGULESCU GINO – PRIMUL VICEPREȘEDINTE (Președintele LPF)
 • GOGA OCTAVIAN – VICEPREȘEDINTE (Reprezentant al AJF)
 • ARGĂSEALĂ VALERIU – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor din Liga 1)
 • NICULAE DANIEL – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor din Liga 1)
 • BRAȘOVEANU AURAȘ – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a)
 • BURCĂ MARIUS – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a)
 • DĂSCĂLESCU MIHAI – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor din Liga a 3-a)
 • RANCZ LAJOS – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor din Liga a 3-a)
 • CIGHIR CĂTĂLIN – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor de copii și juniori)
 • VORNICU CRISTIAN – MEMBRU (Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală)
 • CIOBAN ALIN – MEMBRU ((Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin)
 • HULUBEI EMILIAN – MEMBRU (Reprezentant al sindicatului jucătorilor)
 • KYROS VASSARAS – MEMBRU (Președintele Comisiei Centrale de Arbitrii)
 • STOICHIȚĂ MIHAI – MEMBRU (Director Tehnic)
 1. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 12 aprilie 2022.
 2. Împuternicește pe domnul Răzvan BURLEANU să semneze Hotărârea Adunării Generale a FRF din 12 aprilie 2022.