La sesiunile organizate în perioada 1-3 noiembrie au participat 15 cursanți, iar datorită interesului mare, cursul va fi reluat pentru o altă serie de paticipanți peste două săptămâni.

Cursul a fost o scurtă introducere în domeniul finanțărilor nerambursabile și a familiarizat participanții cu ce presupune accesarea unei surse de finanțare nerambursabile, dezvoltându-le capacitatea de a identifica corect atât nevoile de dezvoltare organizațională, cât și sursele de finanțare prin care acestea pot fi acoperite.

Sesiunile au fost construite asfel încât să le ofere participanților ocazia de a identifica idei de proiect și a le corela cu sursele de finanțare pe care le pot accesa pentru acestea, asigurându-se că trec prin toți pașii specifici identificării unei surse de finanțare eligible.

Instrumentele și metodele prezentate în cadrul cursului pot fi aplicate dincolo de domeniul managementului de proiect sau al finanțărilor nerambursabile, acestea putând fi preluate și folosite, în egală măsură, în activitatea curentă din cadrul organizației.