FRF este prima federația sportivă din România care elaborează un astfel de document, unde se regăsesc principiile care vor sta la baza acțiunilor de responsabilitate socială din viitor.

Adoptarea Strategiei de Sustenabilitate este primul pas în îndeplinirea viziunii prevăzute în Planul Strategic pentru Dezvoltarea Fotbalului din România 2021-2026, conform căreia în 2026, FRF va deveni cel mai important actor instituțional și social din sport, în domeniul sustenabilității.

Documentul este disponibil AICI!

Folosim termenul de sustenabilitate, pentru a cuprinde responsabilitatea socială și față de mediu. Totodată, prin strategia noastră, ne afirmăm angajamentul față de strategia UEFA de sustenabilitate, Strength Through Unity, și integrarea FRF în rețeaua europeană de expertiză și acțiune în domeniu.

“Fotbalul atrage în jurul său persoane de toate vârstele, de toate categoriile sociale. Suntem datori să folosim acest rol de «influencer» și să ghidăm oamenii pe drumul corect, să le arătăm care sunt abordările viabile pentru respectul față de semeni și față de mediul înconjurător. Totodată, FRF contribuie prin expertiza sa la dezvoltarea infrastructurii fotbalistice. Abordarea sustenabilă a acestor proiecte este o preocupare permanentă a noastră, astfel încât să oferim comunităților baze sportive cu minim impact asupra naturii și care să inspire jucătorii și spectatorii la abordarea unui stil de viață sănătos și respectuos față de mediul înconjurător.” – președintele FRF, Răzvan Burleanu

Demersul se bazează pe 11 politici, aliniate cu doi piloni centrali de acțiune: drepturile omului și conservarea mediului, în cinci domenii de intervenție. Fiecare politică este descrisă în detaliu și are obiective și indicatori de performanță care pentru a măsura și cunoaște în timp real impactul fiecărei acțiuni.

Unul dintre obiective este și de a crea o comunitate de manageri și experți în sustenabilitate, în cadrul cluburilor de fotbal afiliate, care să permită acțiunea concertată, schimbul de experiențe, cunoștințe și bune practici.