Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 29 octombrie 2019, întrunit în mod statutar, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi,  domnii Gino Iorgulescu și Octavian Goga lipsind motivat, adoptă următoarele decizii:

 • Aprobă cu unanimitate de voturi costurile aferente jocului oficial dintre echipele naționale de seniori ale României și Suediei
 • Aprobă cu unanimitate de voturi costurile aferente jocului oficial dintre echipele naționale de seniori ale Spaniei și României
 • Aprobă costurile aferente jocului oficial dintre echipele naționale de tineret ale Irlandei de Nord și României.
 • Aprobă costurile aferente jocului oficial dintre echipele naționale de tineret ale României și Finlandei.
 • Ia act de informarea Președintelui FRF cu privire la circulara UEFA privind distribuirea plăților de solidaritate ce vor fi efectuate de forul european, urmând ca o decizie cu privire la modalitatea de distribuire a acestor sume să fie adoptată în proxima ședință a Comitetului Executiv.
 • Constată dezafilierea de drept a clubului de fotbal feminin ACS Viitorul Reghin ca urmare a retragerii acestuia din Campionatul Național de Fotbal Feminin Liga a 3-a, ediția 2019/2020.
 • Constată dezafilierea de drept a clubului cu activitate exclusivă de fotbal în sală ACS Sporting Darabani care s-a retras din Campionatele Naționale de Fotbal în Sală, Liga a 2-a și U19, ediția 2019/2020.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair-play financiar cu modificările/completările discutate în cadrul ședinței (în principal chestiuni de redactare), cu mențiunea că sancțiunile privind interzicerea legitimărilor și/sau a transferurilor se aplică doar pentru jucătorii seniori, fiind permise legitimări ale jucătorilor juniori.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul privind procedurile comisiilor pentru acordarea licenței cluburilor din cadrul FRF.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de monitorizare astfel cum a fost propus spre aprobare de către Managerul de monitorizare. Propunerile de modificare formulate de CFR 1907 Cluj au fost analizate, fiind respinse. Se va analiza pentru viitor costurile necesare pentru implementarea în viitor și a acordurilor de conformare.
 • Ia act de prezentarea subiectelor de actualitate privind CCA și activitatea arbitrilor, inclusiv în ceea ce privește situația financiară a arbitrilor.
 • Aprobă cu majoritate de voturi varianta a 2-a a propunerii de modificare a art 3 alin 2 lit. d din ROAF cu modificările stabilite în cadrul ședinței.
 • Aprobă completarea art. 4 alin 22 teza a 3-a din RSTJF, astfel:
  – legitimarea la alte cluburi a jucătorilor aflaţi în situaţiile arătate la lit. a), b) şi c), se poate face numai în perioadele de transfer, pe baza hotărârilor definitive şi irevocabile ale comisiilor competente. În cazul în care cererea privind încetarea legitimării a fost înregistrată la forul competent în perioada prevăzută la art. 4 alin 22 al doilea alineat, iar cererea a fost admisă  printr-o hotărâre definitivă după terminarea perioadei de transfer, prin excepție jucătorii aflaţi într-o asemenea situaţie se pot legitima la un alt club şi în afara perioadei de transfer, dar nu mai târziu de ultimele 6 etape ale campionatului la care participă echipa noului club.
 • Respinge cu unanimitate de voturi solicitarea SC CS Sportul Snagov SA.
 • Amână pentru proxima ședință a Comitetului Executiv dezbaterea și aprobarea modificării ROAF solicitate de domnul Brașoveanu, acesta urmând să prezinte textul propus spre aprobare.
 • Aprobă modificarea datei de desfășurare a etapei din Liga a 3-a stabilită pe data de 9 noiembrie în data de 8 noiembrie 2019, motivat de data desfășurării alegerilor prezidențiale.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi modificările cu privire la Regulamentele competițiilor de fotbal feminin astfel cum au fost prezentate de domnul Alin Cioban.
 • Aprobă cu unanimitate de voturi sumele oferite de FRF pentru cluburile participante la Liga Elitelor în sezonul 2019/2020, cu excepția cluburilor din Liga I, pentru fiecare competiție Liga Elitelor U17, respectiv U19.
 • Aprobă ca jocul UTA Arad – Concordia Chiajna, reprogramare, să se desfășoare marți, 26 noiembrie 2019.