Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit în mod statutar, în prezența majorității membrilor săi, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal la data de 22 martie 2023, adoptă următoarele decizii:

  • Aprobă cu unanimitate de voturi convocarea Adunării Generale Ordinare a FRF pentru data de 26 aprilie 2023, orele 11:00, la sediul FRF, sala Nicolae Dobrin, și Ordinea de zi a acesteia.
  • Ia act de informarea Administrației de Licențiere cu privire la Nota de interpretare aferentă Regulamentelor de licențiere și certificare.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi semnarea Memorandumului dintre Federația Română de Fotbal și Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea președintelui FRF pentru negocierea și semnarea Regulamentului-Contract al Echipei Naționale de seniori.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi costurile cu transportul aerian ocazionate de deplasarea delegației echipei naționale de seniori a României pentru disputarea meciurilor oficiale cu echipele naționale ale Kosovo și Elveției.
  • Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea contractului dintre ANF-FRF și Hotelul Marriott în vederea organizării UEFA ACADEMY SUMMIT.
  • Ia act de informarea cu privire la situația AJF Ilfov, urmând a se continua monitorizarea activității asociației menționate.