Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 17 decembrie 2020, întrunit în mod statutar, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența tuturor membrilor săi, adoptă următoarele decizii:

– Aprobă cu unanimitate de voturi desfășurarea activităților aferente proiectelor FRF, cu finanțare FIFA și UEFA, și a bugetelor acestora pentru sezonul 2020/2021.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentele de licențiere și fair-play financiar (inclusiv regulamentele de procedură ale comisiilor jurisdicționale din cadrul sistemului de licențiere/monitorizare financiară). Cu mențiunea că se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea FC Viitorul de amânare cu un an a obligativității cluburilor din Liga 1 de a înscrie o echipă de fotbal feminin senioare, respectiv în sezonul 2021/2022. De asemenea, se aprobă cu unanimitate de voturi că se va clarifica în cuprinsul Regulamentului de licențiere faptul că nu se vor cere dovezi cu privire la participarea în competiții pentru echipele ale căror competiții nu s-au desfășurat/nu au început, dar va fi necesar să se facă dovada că echipele respective există și se antrenează (de ex. Cererea de înscriere în competiție va fi o dovadă suficientă în acest sens). În urma dezbaterilor, se aprobă cu unanimitate de voturi și menționarea expresă în cuprinsul art. 25 din RNLC că terenul de antrenament al echipei de seniori nu poate fi evaluat ca teren de antrenament pentru centrul de copii și juniori. În ceea ce privește situația antrenorului principal se stabilește cu unanimitate de voturi clarificarea obligației de înlocuire a antrenorului principal în sensul că acesta trebuie înlocuit în maximum 30 de zile de la eliberarea postului. Respinge cu unanimitate de voturi restul propunerilor. Aprobă cu unanimitate de voturi clarificarea Principiilor de desfășurare a competițiilor în sezonul 2020/2021, în contextul pandemiei de CO-VID19 cu privire la faptul că în situația în care un club este sancționat cu pierderea jocului cu 3-0, clubului respectiv nu i se vor mai aplica și alte sancțiuni (inclusiv pentru nerespectarea protocolului medical la jocul respectiv sau sancțiuni pentru neprezentare).

– Aprobă cu unanimitate de voturi modificările RODAAF, conform propunerii CCA, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021.

– Aprobă cu unanimitate de voturi oportunitatea modificării programului competițiilor interne raportat la data începerii Turneului Final al UEFA EURO U21.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Avizarea Statutului AJF Hunedoara.

– Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea perioadei de transfer:

  • Pentru fotbalul în sală: 22.12.2020 – 18.01.2021.
  • Pentru fotbalul feminin se mențin aceleași date ca cele stabilite pentru fotbalul profesionist.

– Ia act de dezbaterile din ședință și împuternicește cu majoritate de voturi Comitetul de Urgență FRF să aprobe varianta finală a Regulamentului pentru clasificarea academiilor de copii și juniori, urmând a se analiza modificările propuse cu privire la acest regulament până la data de 10 ianuarie 2021 de către membrii Comitetului Executiv.

– Aprobă modificările programului competițional la Liga 1, Liga 2 și Cupa României la fotbal în sală, precum și sistemul competițional al Cupei României la fotbal în sală.