Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal din data de 19 februarie 2020, întrunit în mod statutar, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal, în prezența majorității membrilor săi, domnul Gino Iorgulescu, domnul Emilian Hulubei și domnul Kyros Vassaras absentând motivat, adoptă următoarele decizii:

– Aprobă cu unanimitate de voturi Decizia Comitetului de Urgență al FRF nr. 1 din 14.02.2020.

– Aprobă cu unanimitate de voturi componența nominală a comisiilor de licențiere.

– Împuternicește cu unanimitate de voturi Comitetul de Urgență pentru a stabili locul de desfășurare al finalei Cupei României.

– Aprobă cu unanimitate de voturi includerea domnului Adrian Comănescu și a domnului Ioan Duma în lotul de observatori de arbitri Liga 2 și a domnului Dumitru Anton în locul domnului Filip Ion în lotul de observatori de arbitri Liga 3.

– Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea domnului Cătălin Cighir de modificare a art. 4 alin. 21 lit. a din RSTJF.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare în Liga 2, cu mențiunea că pentru toate abaterile privind criteriile financiare sancțiunea este refuzul acordării certificatului.

– Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de evaluare și certificare a condițiilor minime de participare în Liga 3, cu mențiunea că toate sancțiunile prevăzute în cuprinsul Regulamentului se vor aplica începând cu certificarea pentru participarea în sezonul 2021/2022, dar se va aplica o sancțiune de 20.000 de lei pentru fiecare club care nu va depune documentația integrală pentru certificarea aferentă participării în sezonul 2020/2021. Cluburile cu echipe în Liga 1 și Liga 2 care au și echipe în Liga 3 nu vor depune documentația, acestea fiind evaluate la nivel competițional superior.

– Aprobă costurile aferente participării echipei naționale olimpice la Turneul de la Toulon.

– Aprobă costurile aferente încheierii contractelor de cazare pentru echipele participante la EURO U19 2021 și pentru brigăzile de arbitri de la turneul final.

– Aprobă cu unanimitate de voturi costurile pentru participarea echipei naționale de seniori la jocurile de baraj pentru calificarea la EURO 2020.

– Aprobă suplimentarea suportului financiar pentru echipele de fotbal în sală, ediția 2019/2020.

– Aprobă modificarea programului competițional în fotbalul feminin, returul ediției 2019/2020.

– Aprobă cu unanimitate de voturi completarea componenței Comisiei Tehnice: domnul Lucian Burchel va face parte din componența acesteia ca urmare a numirii acestuia în funcția de Director al Școlii Federale de Antrenori.

– Aprobă cu unanimitate de voturi completarea ROC Sala, art.56, alin.4 pct.b astfel:

b) să asigure ca publicitatea în sală să se facă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind competiţiile sportive; este interzisă orice formă de publicitate la băuturile alcoolice distilate, atât pe echipamentul sportiv cât și prin expunere în sala de joc (banere, panouri publicitare, etc);

– Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea programului competițional la fotbal în sală conform propunerii domnului Cristian Vornicu.

– Ia act de propunerile de modificare a RSTJF formulate de domnul Auraș Brașoveanu, urmând a le discuta în proxima ședință a Comitetului Executiv.