După cum se știe, mâine, 4 iunie a.c., Arena Națională din București va găzdui meciul amical România – Trinidad&Tobago.

Jocul va începe la ora 20.45, porțile stadionului urmând să se deschidă la ora 18.30.

Începând de la ora menționată va fi permis accesul publicului spectator, precum și cel al ziariștilor, fotoreporterilor și cameramanilor acreditați.

Publicăm mai jos regulile de comportament pentru spectatori la această partidă.

(În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive, completată cu Legea nr. 10/2012, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, ale Legii nr. 126/1995, republicată, privind regimul materialelor explozive, ale Legii nr. 61/1991 republicată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, organizatorul de jocuri sportive stabilește regulile de conduită în stadion și poartă întreaga răspundere pentru respectarea lor)
 

Spectatorii care vor asista la jocul ROMÂNIA–TRINIDAD&TOBAGOsunt obligați să acționeze în conformitate cu legislația română și cu regulile enunțate în acest text. Încălcarea acestora poate duce la expulzarea contravenientului din interiorul stadionului, poate declanșa punerea în aplicare a interdicției de acces în arenele sportive și poate atrage – după caz – răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Obligațiile spectatorilor:

 • Să respecte cu strictețe măsurile stabilite de organizatori și de forțele de ordine.
 • Să prezinte, la intrarea în arenă, documentele de acces și – după caz – actele de identitate; la solicitarea forțelor de ordine/stewarzilor, sunt obligați să prezinte materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.
 • Să nu cumpere bilete în scop de revânzare sau să nu le vândă la suprapreţ.
 • Să nu introducă în incinta arenei inscripții, embleme, pancarte, bannere, afișe, steaguri sau alte suporturi care conțin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență.
 • Să nu introducă și să nu afișeze insemne, să nu scandeze sloganuri cu caracter politic.
 • Să se supună controlului corporal sumar și al bagajelor; refuzul de a fi controlat atrage după sine interdicția de a intra în arenă la meciul respectiv.
 • Să nu pătrundă în incinta arenei sportive sub influenţa drogurilor şi a substanţelor psihotrope, în stare vădită de beție, să nu introducă și să nu consume în stadion băuturi alcoolice;
 • Să ocupe locul înscris pe bilet.
 • Să nu fumeze în spațiul tribunelor; fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al stadionului.
 • Să nu amplaseze bannerele sau alte materiale de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator, adică doar pe parapetul interior de la etajul intermediar și pe cel care delimitează terenul de joc de tribună, de jur împrejur; lățimea bannerelor sau a steagurilor afișate pe parapetul de la etajul intermediar nu trebuie să depășească 1,20 metri, iar cea a bannerelor afișate pe parapetul ce delimitează terenul de joc să nu fie mai mare de 2,50 metri.
 • Steagurile sunt pemise doar cu bețe din plastic. Nu sunt permise în stadion steagurile aparținând suporterilor echipelor de club din România, ci doar cele care reprezintă drapelul național.

Sunt permise doar tobele cu o singură față. Portavocile și stațiile de amplificare sunt interzise.

 • Să nu escaladeze gardurile care delimitează suprafața de joc, gardurile interioare de separare a sectoarelor și să nu se cațere pe balustrada care delimitează spațiul de joc de tribună.
 • Să nu arunce asupra spectatorilor, oficialilor, jucătorilor, forţelor de ordine sau în direcția suprafeței de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanțe corozive ori care murdăresc.
 • Să nu săvârșească fapte, acte sau gesturi obscene, să nu profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum și alte amenințări cu acte de violență împotriva celorlalți spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; să nu scandeze refrene injurioase sau defăimătoare.
 • Să nu amenințe cu acte de violență forțele de ordine.
 • Să nu deţină artificii, pocnitori sau alte materiale pirotehnice care emit foc, fum sau gaz.
 • Să nu introducă niciun fel de recipient pentru lichide, confecţionat din material plastic, sticlă sau similare (sticle, cutii, pet-uri, spray-uri, parfumuri etc).
 • Să nu provoace și să nu participe la scandal sau la acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, să nu scandeze injurii, expresii jignitoare ori vulgare la adresa celorlalți spectatori, a oficialilor sau a jucătorilor.
 • Să nu se implice în niciun fel de discriminare de rasă, etnică sau religioasă, să nu promoveze în nicio formă persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori adepte ale ideologiei fasciste.
 • Să nu îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii cu intenția de a împiedica identificarea.
 • Să nu scrie, să nu deseneze pe pereţii sau pe gardurile stadionului, să nu dezlipească, să nu distrugă reclamele, anunţurile sau afişele expuse, să nu deterioreze, să nu ridice sau să nu mute semnele sau indicatoare amplasate de organizator.
 • Să nu distrugă ori să nu degradeze scaunele, balustradele sau alte elemente de mobilier.
 • Să nu aibă asupra lor obiecte care ar putea fi aruncate în terenul de joc (brichete, briceaguri etc.) și nici obiecte de dimensiuni considerabile care ar putea fi folosite ca arme (umbrele, bețe pentru steaguri confecționate din orice alt suport exceptând plasticul și/sau cu grosimea mai mare de 14 mm, căști moto, huse pentru aparatura electronică etc.)
 • Să nu distrugă, să nu degradeze scaunele sau alte elemente de mobilier.
 • Să nu stea pe scări, pe căile de acces sau în dreptul căilor de evacuare.
 • Să părăsească imediat stadionul în cazul măsurii de evacuare, impusă de forţele de ordine.