Valabilă pentru achiziția biletelor prin site-urile www.biletefotbalonline.ro, www.bilete.ro, www.myticket.ro, www.eventim.ro

1. Solicitările de rambursare a contra-valorii biletelor achiziționate la meciul România-Argentina se vor primi până la data de 10 August 2011 (data poștei). După această dată, nicio solicitare de rambursare nu va mai fi luată in calcul, biletele nerambursate considerându-se automat bilete valabile la meciul inaugural al Național Arena, România – Franța, din data de 6 Septembrie 2011, ora 21.30.

2. Cererile de rambursare a c/v biletelor la meciul România – Argentina vor fi depuse excusiv online prin completarea formularului special, ce se va găsi pe fiecare dintre cele 4 site-uri evocate mai sus; nu se vor accepta spre rambursare comenzi parțiale (exemplu: dacă achiziția inițială a fost de două bilete, se vor putea rambursa numai două bilete); banii se vor returna în aceeași formă în care au fost plătiți și vor include c/v biletelor și a tuturor taxelor plătite în momentul achiziționării. Nu se va ține cont de nicio solicitare de rambursare exprimată altfel decât prin completarea formularului  de rambursare disponibil online;

3. Rambursarea banilor plătiți la achiziționarea online a biletelor se va face într-un termen de maxim 20 de zile de la data  returnării biletelor achiziționate către site-ul de unde au fost cumpărate sau în termen de maxim 20 de zile de la data completării formularului online – pentru persoanele care nu au intrat în posesia biletelor până la data de 2 August 2011; biletele se vor rambursa pe cheltuiala expeditorului ȘI VOR TREBUI SĂ SE AFLE ÎN ACEEAȘI STARE FIZICĂ ÎN CARE AU FOST LIVRATE; biletele care vor prezenta deteriorări fizice, vor avea înscrisuri (altele decât cele scrise legal pe ele), codul de bare deteriorat, etc, NU SE VOR ACCEPTA LA RAMBURSARE.

4. Biletele se vor putea rambursa prin două metode: prin poștă/curier (livrare cu confirmare de primire) sau prin rambursarea fizică la sediul site-ului de unde au fost achiziționate (adresele de rambursare sunt trecute pe fiecare site în parte).  Ambele tipuri de rambursări se vor face exclusiv pe cheltuiala expeditorului. În ambele situații, returnarea contra-valoarii biletelor rambursate (inclusiv a taxelor aferente achiziției) se va face în termen de maxim 20 de zile de la data rambursării efective a biletelor, în aceeași formă în care biletele au fost plătite!

5. Biletele care au fost rambursate deteriorate se vor analiza de o comisie special constituită, în data de 17 August 2011 (compusă din reprezentanți ai ANPC, Poliției, FRF și ai agentului economic de unde au fost achiziționate), iar expeditorii acestora vor fi înștiințați ulterior asupra deciziei luate.