• In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 12.2 din Regulamentul de organizare a activitatii fotbalistice, membrii afiliati au obligatia sa tranasmita catre FRF pana la data de 25 Iulie 2013 formularul de actualizare a datelor de identificare si informatii privind situatia juridica  si organizarea clubului, precum si documente justificative dupa caz.

Formularul poate fi descarcat de la adresa : http://www.frf.ro/afilieri :

  • Cluburile care doresc afilierea trebuie ca pana la data de 25 Iulie 2013 sa transmita in scris o intentie in acest sens impreuna cu formularul de actualizare a datelor, iar pana la data de 1.09.2013 sa finalizeze dosarul de afiliere.

Toate documentele necesare afilierii se gasesc pe site-ul  www.frf.ro la sectiunea afilieri :  http://www.frf.ro/afilieri :

1. Cererea de afiliere

http://www.frf.ro/sites/default/files/sites/default/Cerere%20afiliere%202012.pdf

2. Documente necesare in vederea afilierii  :

a)actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat, în original sau copie legalizată;

b)copia hotărârii judecătoreşti, cu menţiunea ”definitiv şi irevocabil”, de acordare a personalităţii juridice;

c)copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d)copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cazul persoanelor

juridice fără scop patrimonial;

e)copia legalizată a Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f)dovada sediului, în copie;

g)dovada patrimoniului, în copie;

h)dovada înregistrării denumirii ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau dovada depunerii cererii de înregistrare la OSIM, în copie.

i)o declaraţie întocmită conform art. 13 alin. 1 din Statutul FRF, în original.

NOTĂ:

Conform prevederilor statutare în vigoare, următoarele obligații urmează a fi înscrise în

statutele membrilor afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la FRF:

a)să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA și FRF în vigoare;

b)să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;

c)să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA și FRF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF;

d)să îndeplinească întotdeauna obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele FRF.