Principiile care au stat la baza modificărilor față de versiunea anterioară a RSTJF au fost aprobate de Comitetul Executiv în ședinta sa din 16 aprilie 2019, fiind rodul dezbaterilor din întrunirile anterioare.

Cu toate acestea, pentru a asigura o transparență totală în ceea ce privește modificările regulamentare, Comitetul Executiv al FRF a decis să prezinte spre dezbatere publică RSTJF în varianta astfel modificată, urmând ca orice persoană interesată să transmită la adresa de e-mail juridic@frf.ro propunerile sale de completare/modificare a normelor regulamentare publicate până la data de 7 mai 2019.

Propunerile astfel comunicate vor fi centralizate de Departamentul Juridic al FRF și vor fi dezbătute în prima ședință a Comitetului Executiv al FRF ce va avea loc ulterior datei mai sus amintite, urmând a se stabili în acest mod varianta finală a Regulamentului privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal.

Documentul poate fi accesat AICI.