Persoanele care doresc să obţină calitatea de observator județean trebuie să dețină o calificare în activitatea fotbalistică: foşti jucători internaţionali, divizionari, judeteni, antrenori, conducători, persoane cu alte funcţii în cadrul AJF, sau a cluburilor de fotbal, arbitri sau arbitri asistenți care și –au încheiat această activitate.

Înscrierile se fac în perioada 24 iulie –16 august 2017, orele 14,00, la sediul A.J.F. BUZAU, sau pot transmite documentele aferente dosarului de înscriere prin e-mail la adresa ajfbuzau@gmail.com sau prin curier pe adresa Asociatia Judeteana de Fotbal Buzau, Str. Mesteacanului, nr. 20, cu condiția ca respectivele documente să fie primite la sediul AJF în termenul de înscriere. Orice documente primite ulterior datei limită de înscriere nu vor fi avute în vedere.

Înscrierea se face printr-o cerere semnată și, obligatoriu, însoțită de CV-ul candidatului, unde va fi detaliată experiența/calificarea în activitatea fotbalistică, copie C.I. și adeverință medicală, altfel dosarul va fi respins. Vârsta minimă a candidaților este 30 de ani, iar cea maximă este de 70 de ani. 

În urma validării dosarelor, persoanele admise la concurs se vor cunoaște în ziua de 16.08.2016, la ora 16:00, printr-un anunț la sediul AJF și pe site-ul oficialwww.frf-ajf.ro/buzau, unde unde se află și toate informațiile despre examenul cprogramat în data de 17 august.