Întrunită joi, 31 octombrie 2019, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a avut pe rol: