Întrunită joi, 24 octombrie 2019, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a avut pe rol: