Întrunită joi, 7 noiembrie 2019, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor a avut pe rol: