Clubul ASC Bacău este informat că în şedinţa Comisiei de Disciplină şi Etică din data de 12 iulie 2017 s-a hotărât în baza art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din RSTJF sancţionarea ASC Bacău cu scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată depunctare câte 2 puncte pentru perioada 25.06.2017 – 10.07.2017 în dosarele 15/CD/2017, 16/CD/2017 şi 20/CD/2017.

În fiecare dintre aceste dosare, Comisia a acordat termen în data de 26 iulie 2017, ora 15:00, dată la care clubul debitor trebuie să prezinte dovada plăţii faţă de creditorul din speţa respectivă, pentru a evita în continuare depunctarea.

NOTIFICAREA PENTRU DOSARUL 15/CD/2017 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI

NOTIFICAREA PENTRU DOSARUL 16/CD/2017 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI

NOTIFICAREA PENTRU DOSARUL 20/CD/2017 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI