Prin prezenta, Voineag Andrei este chemat la şedinţa Comisiei de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal, în ziua de 8 martie 2021, ora 13:00, la sediul Federaţiei Române de Fotbal din str. Vasile Şerbănică nr. 12, sector 2, în calitate de pârât în contradictoriu cu Federaţia Română de Fotbal, prin secretar general în calitate de reclamant privind cauza – sesizarea Federaţiei Române de Fotbal, prin Secretar General la sesizarea Departamentului de Integritate şi Antifraudă al FRF.

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI