Prin prezenta, jucătorul Petre Costin Marian este chemat la şedinţa Comisiei de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal, în ziua de 22 iulie 2020, ora 16:00, la sediul Federaţiei Române de Fotbal din str. Vasile Şerbănică nr. 12, sector 2, în calitate de pârât privind cauza – sesizarea Federaţia Română de Fotbal, prin Secretar General la sesizarea CS Afumaţi.

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI