Prin prezenta, Hăhăianu Gheorghe este chemat la şedinţa Comisiei de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal, în ziua de 16 septembrie 2020, ora 16:30, la sediul Federaţiei Române de Fotbal din str. Vasile Şerbănică nr. 12, sector 2, în calitate de pârât în contradictoriu cu Federaţia Română de Fotbal, prin Secretar General, în calitate de reclamant privind cauza – sesizare cu privire la declaraţiile apărute pe reţeaua de socializare Facebook.

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI