Prin prezenta, clubului CS Real Craiova i se aduce la cunoştinţă că în şedinţa Comisiei de Disciplină din data de 22 august, comisia a constatat că nu a fost efectuată plata pe care clubul o avea de făcut şi a decis sancţionarea cu o penalitate de 1.500 de lei şi acordarea unui termen de graţie de 5 zile pentru executarea integrală a obligaţiilor de plată faţă de creditorul Obreja Iuliana.

Mai multe detalii privind decizia Comisiei de Disciplină şi Etică sunt disponibile în documentul ataşat mai jos:

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 16/CD/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI