Prin prezenta domnul Bălţoi Alexandru este chemat la şedinţa Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, în ziua de 8 mai 2017, ora 14:30, la sediul Federaţiei Române de Fotbal din strada Vasile Şerbănică nr.12, sector 2, în calitate de pârât în contradictoriu cu Federaţia Română de Fotbal, prin Secretar General, în calitate de reclamant privind cauza – sesizare cu privire la abateri disciplinare prevăzute de art.60 al. 1 din RD:

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI