Prin prezenta, Văidean Ciprian este informat că la termenul din 10 martie 2020, ora 16:00, trebuie să se prezinte personal în faţa comisiei în vederea audierii în dosarul 548/CL/2019

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI