Prin prezenta, Serediuc Sebastian Robert este informat asupra cererii de chemare în judecată înaintată de către clubul CS MInaur Baia Mare, având ca obiect drepturi financiare, cu termen de judecată la 8 iunie 2021.

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI