Prin prezenta, Oanea Cătălin Mihai este informat că la termenul de judecată din data de 7 martie 2019 va trebui să se prezinte personal în faţa Comisiei în vederea verificării veridicităţii actelor financiare depuse de clubul reclamant

CITAŢIA PENTRU ACEST DOSAR ESTE DISPONIBILĂ
ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI