Prin prezenta, clubul ACS Foresta Suceava este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către Chakroun Khalil având ca obiect drepturi financiare, cu termen de judecată la data de 06.09.2018.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 213/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI