Prin prezenta, clubul ACS Foresta Suceava este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Stănescu Vlad Ioan având ca obiect drepturi financiare, cu termen de judecată la data de 06.09.2018.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 212/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI