Prin prezenta clubul CS FC Olimpia 2010 Satu Mare este informat că pe rolul CNSL au fost înregistrate cererile de chemare în judecată înaintate de către jucătorii Achim Florin Vasile, Chitaş Vasile Florin şi Muntean Gavril Florin având ca obiect constatare încetare raporturi contractuale, prin acordul părților, toate cu termen la data de 22.02.2018.

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 54/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 55/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 56/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI