Prin prezenta clubul CS Şoimii Lipova este informat că pe rolul CNSL a fost înregistrată cererea de chemare în judecată înaintată de către jucătorul Duţă Marius Florian Laviniu având ca obiect încetare raporturi contractuale prin acordul părţilor cu termen de judecată la data de 14.06.2018

CITAŢIA PENTRU DOSARUL 107/CL/2018 ESTE DISPONIBILĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC AICI